Reparbeten

Reparbete är miljösmart och effektivt. Vi har lång erfarenhet av reparbete och är skickliga hantverkare som arbetar på rep. Vi har många års erfarenhet av tak- och fasadarbeten och spetskompetens inom flera områden. Vi utför bland annat plåtarbeten, läckagelagning, installationer, fasadrenovering, putsning och uppdrag på svårtillgängliga platser.

Om du vill förstärker vi ditt team med våra reparbetare och vår spetskompetens. Du kan också använda vår expertkunskap som extra support så du och dina medarbetare kan utföra uppdraget på ett tryggt sätt. Läs mer på C2 Access.

Reparbeten på 30 sekunder

Inspektioner

Vi genomför inspektioner av bland annat:

 • Byggnader
 • Broar
 • Vindkraftverk
 • Master
 • Arenor
 • Skyddsnät
 • Bergskärningar och rasbranter
 • Fallskyddsutrustning och taksäkerhet

Vid inspektionerna mäter, provdrar och känner vi på objekten och föremålen. I de fall specialverktyg är nödvändiga, så om vi inte redan har kompetensen, så ser vi till att vi får den genom någon av våra partners eller i samarbete med kundens experter.

Montage & reparationer

Inom tjänsteområdet montage och reparationer utför vi både stora och små projekt. Vi har erfarenhet från reparbete på arenabyggen, montage av glasfasader, fogning av flygledartorn mm.

Vid dessa projekt har kombinationen kran och reparbetare varit mycket framgångsrik. Genom kombinationen slipper man skrymmande och dyra ställningsbyggnadsprojekt och enorma skylifts.

Inget uppdrag är för litet eller ointressant.  Vi har erfarenhet från att montera fågelskydd, laga detaljer på fasader såsom åskledare, hängrännor och stuprör eller utbyte av skadade fasadelement. Vi monterar även vepor och reklamskyltar.

Via vår utbildningshall C2 Training Center har vi norra Europas, i särklass bästa utvecklingsmiljö där vi inför uppdrag, tillsammans med kunden, kan ta fram en för uppdraget optimal lösning för utförandet .

Exempel på projekt

Större

 • Montage av arenatak
 • Montering av glasfasad
 • Inmätning av Globen inför Skyviewbanan

Mindre

 • Montage av fågelskydd
 • Reparationer av röklucka

Special Access

Som Nordens i särklass största leverantör av fallskyddsutbildning har vi en mycket bred erfarenhet från fallskyddssystem i olika miljöer – vilket ger oss möjlighet överföra goda idéer från en bransch till en annan.

Inom Special access erbjuder vi
:

 • Rådgivning vid utformandet av fallskyddssystem, där vi särskilt tar fasta på helheten och att den personliga skyddsutrustningen fungerar effektivt med det fasta fallskyddssystemet och den typ av arbete som det är avsett för. 
Vi samarbetar med de ledande tillverkarna av fasta fallskyddssystem och personlig skyddsutrustning och bistår både vid upphandling och montage.
 • Utformning av ankarpunkter för exempelvis fönsterputsning vid nybyggnation vilket sparar stora belopp jämfört med att bygga servicebryggor.
 • Säkerhetsansvariga och banbyggare för höghöjdsmoment vid multisporttävlingar och tv-produktioner.
 • Riggning

Underhåll

Underhåll av byggnadsverk och fasader med repteknik är mycket effektivt. Vi har genomfört omfattande fasadtvättar via reparbete där vi både med högtryck och med hjälp av svampar har tvättat och ytbehandlat stora fasader och strukturer.

Med reparbete som arbetsmetod har vi även genomfört rostskyddsmålning. Bland våra uppdrag utmärker sig särskilt Höga Kusten bron. Vi har även inspekterat och fogat flygledartornet på Arlanda.

Vi bistår fönsterputsfirmor med fönsterputs på svårtillgängliga strukturer via reparbete. Vi sanerar och städar i fackverk inne i industrilokaler och köpcentrum.

Vid bergskärningar intill vägar och järnvägar rensar vi klippor från växtlighet och lös sten. Vi monterar och inspekterar även skyddsnät intill vägar och räls. Även här är reparbete en bra metod som gör det möjligt att nå alla ytor som behöver nås.

När du anlitar reparbetare för underhållsuppdrag bibehåller du tillgängligheten på ditt objekt relativt bättre än alternativen. Dessutom värnar du om miljön.