Kursvillkor & Hyresvillkor

If you want to read this in English, please click here.

Välkommen till våra utbildningar. När vi har fått din anmälan får du en bekräftelse på att du är anmäld och har fått en plats på den utbildning du har valt. I bekräftelsen får du mer information om den utbildning som du har anmält dig till. Läs igenom din bekräftelse noga och hör av dig till oss om du har några frågor.

Plats

Om inget annat anges hålls kursen på C2 Training Center som ligger i direkt anslutning till vårt kontor i Uppsala. Adressen är Börjegatan 78, Uppsala. Ingång via huvudentrén.
Adressen till C2 Training Syd är Bruksgatan 38, Höganäs (Höganäs Räddningstjänst).
Under kursen kommer vi att gå igenom teori och praktik enligt kursbeskrivning. Examination sker genom praktiska övningar och skriftligt prov i slutet av kursen.
Hitta hit: Klicka här för karta samt vägbeskrivning till C2, Börjegatan 78
Klicka här för karta samt vägbeskrivning till C2 Syd, Bruksgatan 38, Höganäs

Tid

Utbildningen pågår mellan klockan 8.30-16.30. Vi bjuder på fika och lunch utbildningsdagarna.

Utrustning

Vi står för all säkerhetsutrustning under kursen. Ta med oömma kläder och bra skor – gärna de som du använder på din arbetsplats. Undvik mjuka löparskor och använd ej sandaler. All teoretisk och praktisk undervisning sker inomhus. Alla elever fyller i en hälsodeklaration vid kurstillfället.

Avbokning

Om avbokning sker tidigare än sju (7) dagar före överenskommen kursstart, debiteras 30% av kursavgift. Om avbokning sker före kursstart men inom sju (7) dagar från avtalad kursstart debiteras 80% av kursavgift. C2 Vertical Safety förbehåller sig rätten att ställa in bokad kurs på grund av sjukdom, ej uppnått minimi-antal på elever samt force majure. I händelse av inställd kurs från C2s håll upphör denna kursanmälan att vara bindande. C2 Vertical Safety erbjuder i detta fall ett nytt kursdatum.

Betalningsvillkor

Kursavgift faktureras vid bokning. Betalning ska C2 tillhanda senast 5 dagar före kursstart eller enligt separat överenskommelse.

PPE-inspektion

Många av våra elever tar med sin utrustning och låter oss göra den årliga PPE-inspektionen medan de går på kurs. Meddela oss i förväg så planerar vi inspektion av din utrustning. All personlig fallskyddsutrustning måste inspekteras minst en gång om året av en kompetent person.
Pris för att inspektera utrustningen är 750kr/timme och vi räknar med att det tar cirka en timme att gå igenom och dokumentera en persons utrustning.

GDPR – Hantering av dina personuppgifter

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)? Läs mer här!

Hyra Training center

Ni kan även hyra vår anläggning för era egna kurser med era egna instruktörer. OBS! Instruktörerna som ska hålla kurs måste skriftligen godkännas av C2 i förväg. C2 förbehåller sig rätten att annullera bokning och även avbryta kursen om det framgår att det bedrivs konkurrerande verksamhet. Kontakta oss för att kontrollera tillgänglighet och boka datum.

Frågor?

Har du någon fråga eller vill veta mer om kursen, ring gärna oss på 018 – 67 79 90