Köpvillkor

C2 Vertical Safety AB
Börjegatan 78
752 29 Uppsala
Orgnr: 556594-2595

Köpvillkor konsument

Beställning

En beställning på C2 Shop är genomförd i det ögonblick du bekräftar köpet och erhåller en orderbekräftelse från oss. Om du inte erhåller en orderbekräftelse bör du kontakta oss på info@c2safety.com eller telefon 018-677990 för att kontrollera att din beställning har mottagits av oss.

Fraktkostnad

Frakt (företagskund)
Vi erbjuder fri frakt på alla ordrar över 750 SEK. Vid order under fraktfri gräns tillkommer fraktkostnad om 120 kr (ex. moms).

Vid beställning över mail/telefon tillkommer alltid en fraktkostnad om 120 kr ink. moms.

För avtalskunder, till exempel återförsäljare, gäller fraktvillkor enligt avtal med C2 Vertical Safety.

Frakt (privatkund)
Fraktfritt vid order över 500 kr ink. moms. Vid order under fraktfri gräns tillkommer fraktkostnad om 59 kr ink. moms.

Leveransvillkor

Leverans sker via DHL eller DHL Service Point. Ange mobilnr i kassan för att få SMS-avisering om ordern ska skickas med DHL Service Point och hämtas ut vid närmsta uthämtningsställe. C2 levererar endast inom Sverige.

Leveranstid

Orderns beräknade leveranstid anges i ordererkännandet som du får efter att du mottagit orderbekräftelsen. När ordern har skickats från C2 är leveranstiden oftast 1-3 vardagar. Om produkten är beställningsvara kan vi inte garantera våra ordinarie leveranstider om 1-3 vardagar.

Betalningsvillkor (privatkund)
Vi erbjuder följande betalningssätt via Klarna Checkout

 • Kortbetalning – VISA / Mastercard
 • ’Direktbetalning’, kortbetalning eller säker banköverföring via Klarna
 • ’Få först, betala sen’, faktura via Klarna
 • ’Dela upp’, delbetalningar via Klarna
 • ’Swish’

Betala med faktura, kort eller banköverföring – Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst. En finess med Klarna Checkout är att de skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Antingen med Klarna faktura eller Klarna konto – eller med kort eller banköverföring. Allt är lika säkert.


Betalningsvillkor (företagskund)
Vi erbjuder faktura- och kortbetalning med NETS Easy.

 • Kortbetalning – VISA / Mastercard
 • Faktura – 30 dagar
 • Delbetalning

Företagskunder kan ansöka om att få betala med C2-faktura som är kostnadsfri och 30 dagar betalningsvillkor. Kreditprövning kommer att ske i samband med ansökan och C2 förbehåller sig rätten att neka fakturabetalning. Ansökan görs här.

Garanti

C2 tillämpar de garantier som tillverkarna av produkterna ställer ut. Garanti gäller mot fabrikationsfel och ej normalt slitage. Garantin gäller ifrån datum för köpet och kvitto skall bifogas vid ett garantiärende.

Prisinformation

I kundvagnen går det att välja om priserna ska visas med eller utan moms. Priset för produkterna anges i orderbekräftelsen. C2 reserverar sig för eventuella tryckfel.
För det fall C2 drabbas av ökade kostnader till följd av tullavgifter, skatter och/eller andra offentliga avgifter eller pålagor, har C2 rätt att justera priset för Produkterna i motsvarande mån.
Vi reserverar oss för tekniska fel kring saldo och priser, skulle du mot förmodan lägga en produkt för 0 kr i din order kommer du att bli kontaktad efter att beställningen är genomförd med korrekt prisuppgift.

Returer och byten

Returer (privatkund)
Just nu har vi fria returer. Kontakta oss för att få din returfraktsedel och fyll i returformuläret och skicka med i kartongen. Ringa även in det du vill returnera på följesedeln och lägg den i paketet. Packa dina varor i samma kartong de levererades i eller likvärdig och fäst sedan returfraktsedeln på emballaget. Lämna in den till ditt närmaste DHL-ombud.

Byten
Om du önskar byta en vara så gör du enligt ovan och sedan lägger en ny beställning.

30 dagars öppet köp
Som konsument har du alltid 30 dagars ångerrätt och bytesrätt när du handlar hos oss. Det innebär att du kan returnera varorna inom 30 dagar från att du mottagit ditt paket. Det enda villkoret är att varan kommer tillbaka i originalskick d.v.s. att den ej är använd. Bifoga alltid originalförpackningar och eventuella tags. Om en vara är felexpedierad eller felaktig står vi självklart för returportot.

Företag
Som konsument har du alltid 14 dagars ångerrätt och bytesrätt när du handlar hos oss. Det innebär att du kan returnera varorna inom 14 dagar från att du mottagit ditt paket. Returer är endast giltigt vid obruten förpackning.

 1. Kontakta oss för att få din returfraktsedel.
 2. Gå in på denna sida och fyll i reklamation/bytes-formuläret.
 3. Skriv ut det ifyllda formuläret och bifoga det tillsammans med varan som du skickar till oss. 
 4. Du som kund står för returfrakten på 75 kr ink. moms vid ångerköp eller byte. Frakten dras av från varuvärdet vid återbetalningen som sker när returen har levererats till C2. Ringer eller mailar du in information kring en retur eller byte uppgår returfrakten till 150 kr. 

Reklamation

 1. Gå in på denna sida och fyll i reklamationsformuläret.
 2. Skriv ut det ifyllda reklamationsformuläret och bifoga det tillsammans med varan som du skickar till oss. 

Återbetalning vid kortköp

Om du betalat med kort så kommer Dibs att kreditera retursumman på ditt kort så fort vi har mottagit och behandlat din retur.

Återbetalning vid 30 dagars fakturaköp

Om du betalat med 30 dagars faktura så kommer C2 att skicka en kredit på retursumman så fort vi har mottagit och behandlat din retur.

Ej uthämtat paket

I fall där paket inte hämtas ut på uthämtningsstället debiteras C2 en avgift av våra leveranspartners för frakt till uthämtningsstället och tillbaka, samt en administrativ avgift. För denna kostnad, samt administrativa kostnader för den hantering detta orsakar C2, debiterar vi kunden 249kr ink moms per outhämtat paket. Det är därför alltid billigare och bättre att hämta ut paketet och skicka tillbaka det till oss om man inte önskar varan/varorna.

Köpvillkor Företag

 1. Inledning

1.1 Dessa allmänna villkor är tillämpliga vid köp av produkter (”Produkterna”) från C2 Vertical Safety AB (”C2”). Avtalet mellan C2 och Köparen benämns fortsättningsvis ”Avtalet”.
1.2 Parterna kan ha träffat separata avtal med avvikande bestämmelser i förhållande till dessa villkor. Vid sådan konflikt skall sådana separata avtal ges företräde framför dessa villkor.
1.3 Samtliga priser i Avtalet och dessa villkor anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt, såvida inte annat anges.

2. Kreditupplysning

2.1 C2 har rätt att inhämta kreditupplysning avseende Köparen. Om det mot bakgrund av resultatet kan antas att Köparen inte kommer att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot C2 har C2 rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.
2.2 Istället för att säga upp avtalet får C2 kräva att Köparen ställer säkerhet för fullgörandet av sina skyldigheter. Om Köparen vägrar detta har C2 rätt att neka leverans eller att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

3. Fraktkostnader m.m.

3.1 C2 skall ombesörja transporten av Produkterna. Det sker via Postens Företagspaket eller motsvarande till den adress som angivits i orderbekräftelsen. Vid leveranser över 35 kg levereras Produkterna med bilfrakt.
3.2 Frakt betalas av Köparen i enlighet med Postens vid var tid gällande prislista:

 • Vid betalning med Dibs (kortbetalning) och faktura är det fraktfritt vid order över 999kr ink moms.
 • Vid order under fraktfri gräns tillkommer fraktkostnad på 75kr ink moms.
 • Vid beställning över mail/telefon tillkommer en fraktkostnad på 150 kr ink moms
  3.3 Köparen kan efter överenskommelse med C2 själv hämta godset vid C2:s lager (adress: CELOG AB i Uppsala, Libro Ringväg 3, 752 28 Uppsala).

4. Leveranstid m.m.

4.1 Produkterna skall levereras vid den tidpunkt som överenskommits mellan parterna. Leverans inom Sverige sker i normalfallet påföljande arbetsdag. Invänta ordererkännde efter lagd order för leveransdatum.
4.2 Leverans kan efter särskild överenskommelse ske snabbare via bud. Extra kostnader tillkommer i sådant fall.
[4.3 För grundorder eller beställningsorder från fabrik gäller leveranstiden enligt orderbekräftelsen.]

5. Leveransförsening

5.1 Om leveransen av Produkterna försenas och C2 bär ansvaret för förseningen har Köparen rätt att häva Avtalet om förseningen överskrider en vecka. Köparen har därutöver inte rätt att göra några påföljder gällande på grund av leveransförsening. Köparen äger således inte rätt till ersättning, varken för direkt eller indirekt skada, som denne kan ha åsamkats till följd av den försenade leveransen.

6. Pris och betalningsvillkor

6.1 Priset för Produkterna anges i ordererkännadet. C2 reserverar sig för eventuella tryckfel.
6.2 För det fall C2 drabbas av ökade kostnader till följd av tullavgifter, skatter och/eller andra offentliga avgifter eller pålagor, har C2 rätt att justera priset för Produkterna i motsvarande mån. Sådana justeringar kan även komma att omfatta redan lagda ordrar.
6.3 Betalning skall ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.
6.4 Vid betalningsdröjsmål överstigande tre (3) veckor har C2 rätt att med omedelbar verkan häva Avtalet. Vid sådan hävning är Köparen skyldig att på egen bekostnad omedelbart återlämna eventuella levererade Produkter till C2. För det fall Produkterna inte är i oskadat skick skall Köparen lämna skälig ersättning till C2 för försämringen.
6.5 Om det på goda grunder kan befaras att Köparen inte kommer att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet inom den i punkt 6.4 ovan angivna fristen har C2 rätt att kräva fullgod säkerhet för betalningen. För det fall att Köparen underlåter att utan dröjsmål ställa sådan säkerhet har C2 rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan.

7. Köparens kontraktsbrott

7.1 C2 har rätt att häva Avtalet för det fall Köparen gör sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott eller om det finns skälig anledning att anta att Köparen är på obestånd eller annars inte kommer att kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot C2.
7.2 Oavsett om avtalet hävs eller inte är Köparen skyldig att ersätta C2 för den förlust som C2 drabbas av till följd av Köparens kontraktsbrott.

8. Äganderättsförbehåll

8.1 Levererade Produkter förblir C2:s egendom till dess att Produkterna till fullo betalats av Köparen. C2 förbehåller sig rätten att återta Produkterna för det fall Köparen inte erlagt full betalning.
8.2 Till dess äganderätten helt övergått till Köparen genom erlagd full betalning är denne skyldig att vårda Produkterna väl och inte sälja, ändra, vidareuthyra eller på annat sätt faktiskt eller rättsligt förfoga över Produkterna på sätt som äventyrar Produkternas värde eller C2:s äganderätt.

9. Ansvar för fel och reklamation

9.1 Väsentliga fel i Produkterna ska avhjälpas av C2 efter Köparens reklamation, förutsatt att reklamation skett skriftligen inom 14 dagar efter det att felet upptäckts eller Köparen fått kännedom om det. Reklamation skall ske till följande adress: CELOG/ C2 , Libro Ringväg 3, 752 28 Uppsala.
9.2 Avhjälpande ska ske inom skälig tid och på C2:s bekostnad, frånsett i det fall som nämns i punkt 9.3 nedan. I stället för att avhjälpa felet får C2 leverera nya felfria Produkter. I sådant fall skall Köparen återsända de felaktiga Produkterna. C2 bär kostnaden för detta.
9.3 Om ett fel orsakats till följd av att Produkterna använts i strid med det avsedda ändamålet, medföljande instruktioner eller av vårdslöshet i övrigt från Köparens eller annans sida, är C2 inte skyldig att avhjälpa eller på annat sätt vidta åtgärder med anledning av det påstådda felet. Om det sedermera visar sig att C2 inte ansvarade för det påstådda felet skall Köparen ersätta C2 för alla kostnader som C2 haft i anledning av reklamationen och åtgärder till följd av denna.
9.4 Utöver för Produkterna särskilt gällande garantivillkor ansvarar C2 endast för fel som visar sig inom ett (1) år från den dag Produkterna levererades.
9.5 Om avhjälpande eller omleverans inte har skett inom skälig tid från reklamationen har Köparen rätt att häva avtalet förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för Köparen och C2 insett eller bort inse detta.
9.6 Köparen har inte rätt att göra några andra påföljder än de som anges under denna punkt gällande mot C2 på grund av fel i Produkterna, med undantag för vad som stadgas i punkt 10 nedan.

10. Produktansvar

10.1 C2 ansvarar för skador på person eller egendom som orsakas av Utrustningen endast om C2 gjort sig skyldig till vårdslöshet. Köparen skall hålla C2 skadeslös om C2 blir skyldig att utge ersättning till tredje man i anledning av produktskada för vilken Köparen ansvarar.
10.2 Köparen skall utan dröjsmål underrätta C2 om alla skador orsakade av Produkterna som denne fått kännedom om.
10.3 Parterna åtar sig att var för sig upprätthålla en sedvanlig ansvarsförsäkring för sin verksamhet, innefattande produktskadeansvar.

11. Garantier

11.1 C2 köper alla Produkter hos etablerade leverantörer. Vissa tillverkare lämnar garantier för sina produkter. Garantitiden gäller i sådana fall från den tidpunkt som Produkterna levererades.
11.2 Eventuella garantianspråk skall riktas mot respektive tillverkare.

12. Ansvarsbegränsning

12.1 C2 är inte ansvarig för indirekt förlust som kan åsamkas Köparen. Denna ansvarsbegränsning omfattar, men är inte begränsad till, produktionsbortfall, hyreskostnader, utebliven vinst och kapitalförlust. Ansvarsbegränsningen gäller dock inte om C2 gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
12.2 Såvida inte C2 gjort sig skyldigt till uppsåt eller grov oaktsamhet är C2:s totala skadeståndsansvar enligt detta Avtal begränsat till ett belopp motsvarande vad Köparen erlagt för de felaktiga Produkterna i fråga.

13. Befrielsegrunder (force majeure)

13.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet skall ses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av sådan befriande omständighet.
13.2 Part som åberopar befrielsegrund enligt punkten ovan skall utan dröjsmål underrätta motparten därom.
13.3 Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än tre (3) månader.

14. Särskilda villkor

14.1 Flera av C2:s leverantörer tillämpar särskilda villkor beträffande användandet av deras varumärke och handeln med deras Produkter. Råder osäkerhet om huruvida den verksamhet Köparen bedriver strider mot leverantörens villkor ska Köparen själv kontrollera dessa villkor med C2 och om så behövs ska särskilt avtal upprättas.

15. Tillämplig lag och tvistelösning

15.2 Tvister angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal, eller därur härflytande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat av Stockholms Handels-kammares Skiljedomsinstitut. Institutets Regler för Förenklat Skiljeför-farande ska gälla, såvida inte Institutet − med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde samt övriga omständigheter − bestämmer att Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedoms-institut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet även bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Villkor för reparbeten

 Dessa allmänna villkor gäller för de rep-, höghöjds-, inspektions- och installationsarbeten och liknande arbeten som C2 Vertical Safety AB (”C2”) tillhandahåller den som beställer dessa (”Beställaren”), såvitt parterna inte uttryckligen avtalar om annat i en skriftlig uppdragsbekräftelse (via e-post eller annan dokumentation) (”Uppdragsbekräftelsen”) eller annan särskild framtagen handling (”Tilläggsavtal”). Specifika bestämmelser i Uppdragsbekräftelsen och Tilläggsavtal har företräde framför dessa allmänna villkor. 

Den eller de arbeten som C2 ska utföra benämns nedan ”Tjänsten”. 

 TJÄNSTENS OMFATTNING OCH UTFÖRANDE 

Omfattning 

Tjänsten definieras i Uppdragsbekräftelsen. I samma handling anges de datum då Tjänsten ska inledas (”Starttid”) respektive beräknas kunna vara slutförd (”Sluttid”). 

Tjänsten utförs vardagar mellan kl. 8–16 om inte annat framgår av Uppdragsbekräftelsen eller Tilläggsavtal. För arbete utanför dessa tider ska parterna vara överens om timpriset. 

Utrustning och material 

C2 ska på egen bekostnad tillhandahålla säkerhetsutrustning. Det material som behövs för Tjänstens utförande tillhandahålls av C2 men bekostas däremot av Beställaren. 

Ansvar för uppgifter 

C2 ska i samband med Uppdragsbekräftelsen inhämta uppgifter från Beställaren om arbetsområdet. Beställaren ansvarar för riktigheten av uppgifter och den information som lämnas, liksom för att uppgifter och information av betydelse inte utelämnas. 

Arbetsområdet 

Beställaren ska hålla arbetsområdet åtkomligt för C2 och låta C2 vederlagsfritt disponera över detsamma på sätt som behövs för Tjänstens utförande. I den utsträckning brist i detta hänseende hindrar eller försvårar för C2 att utföra Tjänsten ska det läggas Beställaren till last. 

Samordning 

Beställaren ansvarar för att dennas eventuella egna arbeten (inbegripet övriga eventuella arbeten som annan utför åt Beställaren) samordnas med C2:s, så att C2 kan utföra Tjänsten på sätt som förutsatts och hålla Starttid respektive Sluttid. 

Tilläggsarbete 

C2 är berättigat men inte skyldigt att utföra sådant arbete som på grund av sitt samband med Tjänsten lämpligen bör utföras samtidigt som Tjänsten (”Tilläggsarbete”). Som Tilläggsarbete likställs även arbeten föranledda av att uppgifter som Beställaren ansvarar för är oriktiga, av att Beställaren brister i sin samordning eller sitt ansvar beträffande arbetsområdet samt av att andra omständigheter av betydelse avviker från vad C2 med fog kunnat förutsätta. 

Om det uppstår behov av Tilläggsarbete ska C2 underrätta Beställaren om detta och efterfråga Beställarens anvisningar. För det fall C2 inte kan anträffa Beställaren eller inte får efterfrågade anvisningar inom 24 timmar är C2 

 ändå berättigat att utföra aktuellt Tilläggsarbete om (i) priset för detta är obetydligt eller lågt i förhållande till priset för Tjänsten eller (ii) det finns anledning att anta att Beställaren önskar få arbetet utfört. 

Hinder och force majeure 

C2 har rätt att ändra Starttid respektive Sluttid (”Tidförlängning”) i den utsträckning detta beror på (i) Beställaren eller omständigheter på Beställarens sida, (ii) myndighets beslut eller åtgärd som medför allmän brist på hjälpmedel, material eller vara eller begränsning av arbetskraft, (iii) krig, försvarsberedskap, militär eller beväpnad aktion, epidemi, pandemi, strejk, blockad eller lockout, (iv) väderleks- eller vattenståndsförhållanden som är osedvanliga för arbetsorten och inverkar särskilt ogynnsamt på arbetena samt (v) annat förhållande som C2 inte orsakat och som C2 inte bort räkna med och vars menliga inverkan inte rimligen kunnat undanröjas. Angivna omständigheter betecknas som ”Hinder”. 

 PRIS OCH BETALNING 

Pris 

Tjänsten och Tilläggsarbete utförs på löpande räkning i enlighet med de tim- och à-priser som angetts i Uppdragsbekräftelsen, dock som minst fyra timmars arbete per dag om inte annat angetts i Uppdragsbekräftelsen eller Tilläggsavtal. Ersättning för resekostnader, restid, logi och traktamente ingår inte i priset om inte annat angetts i Uppdragsbekräftelsen eller Tilläggsavtal. 

Uppdragsbekräftelsen kan innehålla uppgift om uppskattat pris för Tjänsten (”Budgeterat Pris”). Budgeterat Pris ska inte förstås som ett fast pris, takpris eller annan bindande utfästelse om slutligt pris såvida annat inte uttryckligen anges i Uppdragsbekräftelsen eller Tilläggsavtal. 

C2 är även berättigat till ersättning för åtgärder, arbeten och utgifter, inbegripet material och utrustning, som föranleds av Tilläggsarbete, Hinder och Tidförlängning. Om detta föranleder väsentlig rubbning av förutsättningarna för Tjänstens utförande ska ersättning utgå för även för dessa ytterligare merkostnader. 

Mervärdesskatt belöper på angivna priser. 

Betalning 

Betalning sker mot faktura med betalningsfrist trettio (30) dagar. Fakturering sker efter utförd del av Tjänsten eller månadsvis om Tjänsten pågår under längre tid än en månad. 

Om Beställaren inte betalar faktura i rätt tid ska Beställaren betala dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från fakturans förfallodag. C2 har även rätt att fakturera en påminnelseavgift på 100 kr. 

Inställda arbeten och hävning 

Om Beställaren inte betalar i rätt tid eller inte fullgör sina skyldigheter hänförliga till arbetsområdet har C2 rätt att ställa in sina arbeten till dess Beställaren rättar sig. 

Om rättelse inte sker enligt ovan och detta är av väsentlig betydelse för C2 har C2 rätt att häva avtalet beträffande den del av Tjänsten som återstår. Vidare har C2 rätt till hävning om Beställaren försätts i konkurs eller i annat fall är på sådant obestånd att Beställaren inte kan förväntas fullgöra sina åligganden enligt avtalet. 

Vid hävning har C2 rätt till ersättning på samma sätt som om Beställaren avbeställt Tjänsten. 

Avbeställning 

Beställaren har rätt att avbeställa Tjänsten enligt nedan. 

Om Tjänsten avbeställs minst sju (7) dagar innan Starttid ska Beställaren ersätta C2 trettio (30) procent av Budgeterat Pris för första veckan av Tjänstens utförande. 

Om Tjänsten avbeställs senare än sju (7) dagar innan Starttid men före det att den inleds ska Beställaren ersätta C2 åttio (80) procent av Budgeterat Pris för första veckan av Tjänstens utförande. 

Om Tjänsten avbeställs efter att den inleds ska Beställaren betala för utförd del av Tjänsten och för eventuellt Tilläggsarbete samt för de åtgärder, arbeten och utgifter som är nödvändiga trots avbeställningen. Ersättning ska då utgå i enlighet med principerna om löpande räkning som gäller för Tjänsten och Tilläggsarbeten. Utöver denna ersättning ska Beställaren även ersätta C2 med en kostnad som motsvarar åttio (80) procent av Budgeterat Pris för Tjänstens närmast kommande sju dagar. Från sådan ersättning ska dras av ersättningen för de åtgärder, arbeten och utgifter som varit nödvändiga trots avbeställningen. 

Om Budgeterat Pris saknas, ska i stället Tjänstens faktiska, eller i tillämpliga fall uppskattade skäliga värde, användas vid beräkning av ersättningen ovan. 

ANSVAR 

Felansvar 

C2 ansvarar för avvikelse som innebär att Tjänsten inte utförts alls eller inte utförts på kontraktsenligt sätt och det inte beror på omständigheter på Beställarens sida (”Fel”). Såsom Fel får endast göras gällande sådant som framträder inom tre (3) månader från det att Tjänsten slutförts. 

De påföljder som Beställaren har rätt att göra gällande vid Fel regleras exklusivt i det nedanstående. 

Besiktning 

Slutbesiktning ska göras, om någon av parterna begär det. 

Beställaren får som Fel endast göra gällande det som antecknats i besiktningsutlåtandet eller, om slutbesiktning inte görs, som hade märkts vid sådan besiktning. Undantag från detta gäller för Fel som förelegat vid besiktningstidpunkten men då inte märkts och inte heller bort märkas. 

Skadeståndsansvar 

C2 ansvarar för direkt skada som Beställaren orsakats till följd av Fel eller annars till följd av C2:s vårdslöshet vid utförande av Tjänsten (”Skada”). 

Reklamation 

Beställaren är skyldig att reklamera Fel eller Skada inom en (1) vecka från det att Beställaren märkt eller borde ha märkt Felet eller Skadan. Rätten att göra gällande Fel eller att få ersättning för Skada går förlorad om reklamation inte sker inom nu angiven tid. 

Avhjälpande 

C2 är berättigat och skyldigt att avhjälpa Fel. C2 är dock inte skyldigt att avhjälpa Fel om avhjälpandet medför olägenheter eller kostnader för C2 som är oskäligt stora i förhållande till Felets betydelse för Beställaren. 

Avhjälpande ska ske inom skälig tid efter det att Beställaren har gett C2 möjlighet till det. Beställaren ska ge C2 sådan möjlighet inom en (1) vecka från reklamation, se nedan. 

Prisavdrag 

Om avhjälpande inte sker och detta inte beror på att Beställaren inte i tid gett C2 möjlighet att avhjälpa Fel har Beställaren rätt att från det slutliga priset dra av ett skäligt belopp som svarar mot skillnaden mellan värdet på Tjänsten i kontraktsenligt respektive felaktigt skick. 

Beställaren ska skriftligen framställa krav på prisavdrag senast en (1) vecka från det att rätt till avdraget uppstod. Rätten till prisavdrag går förlorad om Beställaren krav inte framställs på sätt och tid som nu angetts. 

Ansvarsbegränsning 

C2:s ansvar är begränsat till direkt skada. C2 är således inte skyldigt att ersätta Skada på grund av avbrott eller störning i industriell produktion eller annan kommersiell verksamhet, förlust av data, utebliven vinst, besparing eller annat inkomstbortfall eller annan indirekt skada eller följdskada. C2:s skadeståndsskyldighet är vidare begränsad till åttio (80) procent av priset för Tjänsten. 

Beställaren är under alla förhållanden skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. 

TVISTLÖSNING 

Svensk materiell lag är tillämplig på Tjänsten och dessa allmänna villkor. 

Tvist i anledning av Tjänsten eller dessa allmänna villkor ska anhängiggöras vid behörig allmän domstol om det omtvistade värdet är mindre än en (1) miljon kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till en (1) miljon kronor eller mer ska tvist i anledning av anledning av Tjänsten eller dessa allmänna villkor i stället slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler. Skiljenämnden ska bestå av en skiljedomare om det omtvistade värdet uppgår till mer än en (1) miljon kronor men mindre än 10 miljoner kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till tio (10) miljoner kronor eller mer ska skiljenämnden bestå av tre skiljedomare. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm. Det omtvistade värdet enligt ovan omfattar kärandens yrkande i stämningsansökan alternativt påkallelseskriften samt genkäromål som framställts i svaret över stämningsansökan eller påkallelseskriften. 

Hantering av personuppgifter

GDPR – skydd av dina personuppgifter

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in? 

C2 Vertical Safety AB, org.nummer 556594-2595 med adress Börjegatan 78, 752 29 Uppsala, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)? 

ÄndamålBehandlingar som utförsKategori av personuppgifter
För att kunna hantera din beställning/köpLeverans
Identifikation och ålderskontroll
Hantering av betalning
Namn
Personnummer/organisationsnummer
Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
Köpinformation (vilken/vilka varor har beställts eller om varan ska levereras till annan adress.)
Användaruppgifter för mina sidor.
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. 
ÄndamålBehandlingar som utförsKategori av personuppgifter
För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelserNödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndig- hetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produkt- säkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälso- vådlig vara). Namn
Personnummer/organisationsnummer
Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Din korrespondens
Köpinformation, tidpunkt, eventuellt fel/klagomål.
Användaruppgifter för mina sidor.
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. 
ÄndamålBehandlingar som utförsKategori av personuppgifter
För att kunna hantera kundserviceärenden.Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier). 
Identifiering. Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden.
Namn
Personnummer/organisationsnummer
Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Din korrespondens
Köpinformation, tidpunkt, eventuellt fel/klagomål.
Användaruppgifter för mina sidor.
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden. 
ÄndamålBehandlingar som utförsKategori av personuppgifter
För att kunna utveckla och förbättra vår hemsida och system för dig som kund.Anpassa hemsidan för att bli mer användarvänlig. Exempelvis för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler. 
Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment.
Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) för vilket analyser sedan görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentierade data, utan någon koppling till dig som individ.
Ålder
Kön
Bostadsort
Korrespondens och feedback avseende och produkter. 
Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besöks- historik)
Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur  du har använt hemsidan, in- loggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur
du når och lämnar tjänsten etc. 
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system. 


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 

Personuppgiftsbiträden.I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med: 

 1. Hemsideleverantör
 2. Transporter (logistikföretag och speditörer)
 3. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. 

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgifts- ansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är: 

 1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 2. Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 3. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). 

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specfika lagringsperioderna under respektive ändamål.


Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. 
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl förinvändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av. 
 • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för ochinsamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).


Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd? 
Kontakta oss på info@c2safety.com. Vi kan komma att göra ändringar i vår policy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på hemsidan.

Vad är cookies och hur använder vi det? 

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator, surfplatta eller mobiltelefon när du besöker olika sajter. Dessa textfiler kan sedan läsas av sajterna och hjälper till att identifiera dig, vilket ofta används för grundläggande funktioner och annat som förbättrar din användarupplevelse.

På C2 Vertical Safety använder vi följande cookies:
1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut). 

3)Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Kan du själv styra användningen av cookies? 

Ja, din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.