Fogning & fasadjobb

Underhåll av byggnadsverk och fasader med repteknik är mycket effektivt och kostnadsbesparande i jämförelse mot att använda konventionella metoder så som fasadhissar, ställningar och skylifts. Vi har genomfört omfattande fasadtvättar via reparbete där vi både med högtryck och med hjälp av svampar har tvättat och ytbehandlat stora fasader och strukturer.
Vi genomför lagningar, underhåll och fogningar av diverse slag av fasader och byggnader utförda i olika material så som sten, puts, betong, plåt, trä etc.

Vår personal har flera års erfarenhet från olika projekt i olika storlekar och är yrkesmässigt kunniga inom lagningar, underhåll och fogningar. I de fall specialverktyg och metoder är nödvändiga, om vi inte redan har allt som krävs, så ser vi till att vi får den genom någon av våra partners eller i samarbete med kundens experter.

Vi lämnar 5 års garanti på våra fogningsjobb.

Tidigare projekt inom fogning och fasadjobb

  • Fogning av fasadelement Benders 2016
  • Lagning och fogning av tätningslister 2015
  • Fogning på Huddinge Sjukhus 2015
  • Lagning och fogning av paneler Globen 2008
  • Lagning och byte av fasadplåt Stockholm 2014

Kontakta oss om du vill få hjälp med ditt projekt!

Natalie Reuterby
Project Manager
Telefon: 018 – 410 84 34