Produktinformation & återkallning

September 7, 2023

Honewell – Quality alert

Vi har informerats om att ett kvalitetsproblem har upptäckts på en reparerad produkt UNIVERSAL II SHUTTLE FPH_27871. Problemet är att en stift saknas i karbinhaken. Eventuellt kan alla produkter med samma design reparerade mellan februari 2021 och december 2022 påverkas av detta problem:

ProduktSKU
BodyControl IFPH_27441
BodyControl IIFPH_27440
Universal IIFPH_27871
VR50050163730-001 / 50163730-002

Om du är en slutanvändare, gör en visuell kontroll av produkterna som anges i tabell 1 ovan för att avgöra om stiftet är korrekt på plats eller saknas (se bilderna ovan).

Vi påminner dig också om att:

1- Fallskyddsanordningen, som består av karbinhaken och själva systemet, måste kontrolleras i sin helhet före varje användning för att säkerställa att den är lämplig för användning och att den fungerar korrekt.

Det måste säkerställas att karbinhakens stift sitter på plats.

2- En kompetent person måste regelbundet kontrollera att enheten och fallskyddssystemet är i gott skick och lämpar sig för användning. Sådan inspektion utförs minst en gång per år eller oftare, beroende på applikation och användningsförhållanden.

I händelse att produkten saknar stiftet, ta omedelbart bort produkten från all användning och kontakta Honeywell på:

Telefon: +49 09281 8302 0
Email: scs-hof@honeywell.com

Kontakta kundservice på info@c2safety.com för eventuella frågor.


OCTOBER 25 2023

INSPEKTION KRÄVS: ASTRO OCH CANYON GUIDE FRÅN PETZL

Efter upptäckt av en defekt på den öppningsbara D-ringen på selen Petzl Astro krävs en inspektion av selarna Astro och Canyon Guide. På grund av risken för oavsiktlig öppning av denna fästpunkt, vilket kan leda till en livshotande situation, ber vi dig att omedelbart sluta använda dessa selar och utföra inspektion enligt följande anvisningar från Petzl.

– Klarar selen testet fyller du i deklarationen här
– Klarar selen inte testet kontaktar du Petzl här

Kontakta kundservice på info@c2safety.com för eventuella frågor.


MARCH 8 2023

SlapLit™ LED Slap Wrap

Vi blir tvungna att återkalla samtliga produkter inom SlapLit™ LED Slap Wrap-serien. Detta på grund av att produkten är felaktigt märkt med EN13365. Då produkten i sig inte reflekterar ljus utan måste vara tänd för att skapa visibilitet så uppfyller den inte den standard som dess förpackning är märkt med.

Artikelnummer och EAN detta gäller: 

  • SLP2-10-R3, 094664035676
  • SLP2-33-R3, 094664035683
  • SLP2-35-R3, 094664035690
  • SLPR-10-R3, 094664045705
  • SLPR-33-R3, 094664045712

Läs mer om detta här!

Vad som ska göras

  • Uppmana konsumenterna att omedelbart sluta använda produkten.
  • Kontakta din återförsäljare omgående för återlämnande och kreditering av produkten.

Åtgärd

Återbetalning av köpesumman återfås för produkten. Kontakta din återförsäljare.

Kontakt

  • Kontakta din återförsäljare där du köpte produkten för mer information och återköp av produkten.
  • Om du ej får kontakt med din återförsäljare kontakta oss på C2 Vertical Safety AB på info@c2safety.com för hjälp.