Hem / Tjänster & C2 360° / Fasta fallskyddssystem

Fasta fallskyddssystem

Genomför du frekventa inspektioner, uppdrag eller underhållsarbeten på eller i byggnader, master eller längs kranbanor kan fasta system vara ett bra alternativ för dig. Vi hjälper dig att ta fram en lösning som passar för dina behov, gör en riskanalys, ser till att du och dina medarbetare får rätt utbildning, installerar systemet och ansvarar för att lagstadgade kontroller och inspektioner genomförs.

Vi har lång erfarenhet av arbete med fasta fallskyddssystem. Både från stora event som Nobelfesten i Blåhallen och omfattande installationer som till exempel i Tele2 Arena. Vi arbetar även med installationer och inspektioner på och i stora industribyggnader. Taksäkerhetssystemet på kärnkraftverket i Studsvik är ett exempel på det.

Vanliga situationer där fasta system kan vara kostnadseffektivt är platser som måste besökas med en hög frekvens men där man måste skydda sig mot fall men att det inte går att använda kollektiva lösningar som skydd.

Kan t.ex. vara:

 • Längs kranbanor om traverskranen stannar och man måste nå själva mekaniken ute vid kranen.
 • Uppe på tak för taksäkerhet vid inspektioner, reparbeten, kortvariga underhållsarbeten.
 • Inne i värmekraftverk där det finns många våningar med behov att nå utsatta platser vid grindar etc.
 • Längs vertikala stegar i vindkraftverk eller master

Det finns flera olika typer av fasta fallskyddssystem som kan användas för att säkra arbetsplatser på höjder. Fasta system minimerar risker förknippat med ofta besökta arbetsplatser där risk för fall finns.

Här är några exempel på vanliga typer av fasta fallskydd:

 • Horisontella vajersystem är en vanlig typ av fallskyddssystem som används på tak eller andra höjder som till exempel längs en traversbana. Ett horisontellt vajersystem består av en styv kabel som är fastsatt mellan två fasta punkter samt eventuella mellanfästen. Arbetare fastsätter sin personliga skyddsutrustning med hjälp av en löpare som löper längs med vajern. Detta tillåter personalen att röra sig längst vajern utan att behöva flytta sin förankringspunkt.
 • Horisontella skensystem fungerar i princip på samma sätt som vajersystem. Skillnaden är att en skena är mindre flexibel. Dvs. att skensystem är att föredra om systemet skall användas till arbetspositionering eller reparbete. Skenan kan formas för att följa till exempel fasaden på en byggnad och finns i alla färger som gör att det är ett mycket attraktivt system för åtkomst till fönster/fasad och används ofta som fönsterputssystem istället för korg.
 • Vertikala vajersystem används för att säkra arbetare som arbetar på höjder där det finns behov av att klättra längre distanser vertikalt, på till exempel en stege. Vertikala vajersystem består av en vertikal kabel mellan två fästpunkter samt eventuella mellanfästen. Arbetare kan klättra upp och ner längs kabeln med personlig skyddsutrustning och en löpvagn som låser fast på vajern vid eventuellt fall.
 • Vertikala skensystem används och monteras på samma sätt som vajern. Fördelen med skena är att dem är mindre känsliga för hård vind i till exempel en telekommast. Dessutom kan enskilda sektioner bytas vid eventuella skador.
 • Enkelpunkter är en annan typ av fallskyddssystem som används för att skydda arbetare som arbetar på höga höjder. En enkelpunkt består av en ”ögla” som man kopplar personlig fallskyddsutrustning i som förankringspunkt. Enkelpunkter kan användas ensamma eller i par, till exempel vid reparbeten.
 • Skyddsräcken används för att säkra arbetare som arbetar på höga byggnader eller andra höjder där det finns en risk för fall. Skyddsräcken består av en serie räcken som är monterade runt omkretsen av arbetsområdet. Arbetare kan arbeta inom skyddsräcken utan personlig skyddsutrustning. Skyddsräcken ger alltid en lägre risk för fall än personligt fallskydd och kallas även som kollektivt fallskydd.

Dessa är bara några exempel på fasta fallskyddssystem som kan användas för att säkra arbetsplatser på höjder. Valet av fallskyddssystem beror på den specifika arbetsplatsen och de risker som är förknippade med arbetet.

Fallskyddssystem ska inspekteras enligt tillverkarens anvisningar. Oftast 1 gång per år. Fråga oss om serviceavtal.

Montage av fallskyddsystem är ofta komplexa och kräver ett helhetsgrepp vid arbete på höjd. Tillverkare kan även kräva att montörer har en särskild utbildning om systemet är av en komplex natur.

Vi hjälper gärna till med allt från projektering till slutbesiktning.

Vi har flera varumärken av fasta fallskyddssystem att välja mellan och väljer alltid den bästa lösningen för våra kunder utifrån säkerhet, effektivitet vid arbetet, livslängd utifrån förutsättningarna på platsen och kostnadseffektivitet. Det finns både system med vajer eller fasta skenor i aluminium eller rostfritt stål. Det går även att få system i valfri färgkod om det finns estetiska aspekter att beakta i projektet.

Idag använder vi system från Skylotec, Checkmate, Söll, Harken med flera.

Skylotec är idag en av de mest heltäckande leverantörerna på marknaden med täckning av alla typer av system som kan behövas, från skenor till vajer, både horisontellt och vertikalt och är oftast att föredra då de även är mycket kostnadseffektiva samt har ett brett utbud av adaptrar och beslag. Se vårt utbud från Skylotec inom fasta fallskyddssystem här!

Vi är även distributörer i Sverige av Checkmate som är ett brittiskt säkerhetsföretag som ses som experter när det gäller bland annat installationer av fasta fallskyddssystem på historiska byggnader. Checkmates fasta system sitter idag på till exempel Towern och Buckingham Palace i London. Se vårt utbud från Checkmate här!

Exempel på utförda projekt

 • Installation av fasta fallskyddssystem på Tele2 Arena Stockholm
 • Installation av fasta fallskyddssystem på Blå Hallen Stockholm
 • Installation av fasta fallskyddssystem på Telenors huvudkontor Karlskrona
 • Installation av fasta fallskyddssystem på Fortum Värtahamnen
 • Installation av fasta fallskyddssystem på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Frågor om fallskydd eller konsultation

Har du frågor om fallskydd eller vill boka en konsultation? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.