Utbildningar – Solkraft och Vindkraft (GWO)


GWO (Global Wind Organisation) är en internationell organisation som syftar till att standardisera och förbättra utbildning och säkerhet inom vindkraftsbranschen. GWO-ackrediterade utbildningar är erkända över hela världen och ger arbetstagare inom vindkraftssektorn nödvändiga färdigheter och kunskaper för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

Ett viktigt område inom GWO-utbildningarna är fallskydd för arbete på vindkraftverk. Eftersom arbete på hög höjd är vanligt förekommande inom vindkraftsindustrin är det av yttersta vikt att arbetstagarna har rätt utbildning och utrustning för att minimera risken för skador och olyckor.

GWO:s utbildning i fallskydd för arbete på vindkraftverk fokuserar på att utveckla kunskap och färdigheter kring riskbedömning, användning av personligt skyddsutrustning och tekniker för att säkert ta sig upp och ner från vindkraftverk.

Utbildningarna innehåller både teoretiskt och praktiskt lärande. I teoridelen får arbetstagarna lära sig om de lagar och bestämmelser som styr säkerhetsfrågor på arbetsplatsen samt grundläggande koncept om fallskydd. I praktiskt lärande får arbetstagarna träna på att använda personligt skyddsutrustning, klättertekniker och andra metoder som krävs för att utföra arbete på vindkraftverk på ett säkert sätt.

Läs vår NPS-utvärdering för GWO år 2023 här!