Utbildningar – Entreprenad och Takarbete


Fallskyddsutbildningar för personer som jobbar exempelvis på tak, fasad eller i en mast är av yttersta vikt för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert och korrekt sätt. Detta är farliga arbetssituationer, där arbetare utsätts för en rad potentiella risker, särskilt fallrisker. Utbildningen täcker allt från riskbedömning och planering av arbetsplatsen, till korrekt användning av personlig skyddsutrustning.

Det är viktigt att alla som arbetar på tak, oavsett om de är anställda eller egenföretagare, har rätt utbildning för att skydda sig själva och andra på arbetsplatsen. Värt att påpeka är att fallskyddsutbildningar inom entreprenad inte bör vara en engångsgrej. Utbildningen bör upprepas regelbundet för att säkerställa att alla på arbetsplatsen är uppdaterade på de senaste riktlinjerna och säkerhetsprocedurerna.

Behöver du rådgivning eller har särskilda önskemål gällande våra utbildningar är du välkommen att boka in ett digitalt möte.

Joakim Glimregn
Training Manager