Inspektioner

Vi genomför inspektioner av bland annat:

 • Byggnader
 • Broar
 • Vindkraftverk
 • Master
 • Arenor
 • Skyddsnät
 • Vattendammar
 • Fasader
 • Fogning
 • Skorstenar
 • Bergskärningar och rasbranter
 • Fallskyddsutrustning
 • Taksäkerhetsanordningar
 • Fallskyddssystem
 • Äventyrsbanor

Vid inspektionerna mäter, provdrar och känner vi på objekten och föremålen. I de fall specialverktyg och metoder är nödvändiga, om vi inte redan har kompetensen, så ser vi till att vi får den genom någon av våra partners eller i samarbete med kundens experter. Vi har t.ex. tillgång till tekniker som är specialiserade i ”Icke destruktiv testning” eller ”NDT” via partners.

Exempel på projekt

 • Inspektion och mätning av fläkttrumma inför byte Uppsala 2016
 • Inspektion av fönsterrutor på Arlanda Flygledartorn 2011
 • Inspektion av förband i vindmätningsmaster 2016
 • Inspektion av Via ferratas anläggning i Skuleberget 2016 mfl.
 • Inspektion av Vindkraftverk 2015
 • Inspektion inför montering av tillkomstvagn för fönsterputs i galleria Uppsala 2014
 • PPE inspektion åt organisationer så som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordex, SAAB etc.

Kontakta oss om du vill få hjälp med ditt projekt!

Weine Pernersten
Head of Training and Access
Telefon: 018 – 410 84 10

Inspektion på rep C2 Vertical Safety Uppsala