Rescue Standby

C2 hjälper er när ni ska utföra ett rutinarbete eller kanske ett arbete som är lite utöver det vanliga. Många arbeten kräver komplexa lösningar för att lösa alla problem som kan uppstå om det så är på grund av den farliga miljön eller arbetet i sig. Vi vet att det kan vara kostsamt att inneha allt själv vad gäller specialutrustning, kunskap, personal, rutiner etc.

C2 erbjuder därför en tjänst där vi kan hjälpa er med ert projekt i den utsträckning ni behöver det. Vi kan utföra allt från förberedelsearbetet med Arbetsmiljöplaner, Riskanalyser, Metodbeskrivningar, Räddningsplaner till själva utförandet av arbetet tillsammans med er som kund. Ofta besitter just ni specialkompetens inom ert område men saknar andra delar för utförandet. Vi kan då ta er dit ni behöver komma för att utföra ert arbete, samtidigt som vi står för alla omkringliggande säkerhetsarbeten, räddningsplaner och rescue standby om något skulle gå fel på vägen.

Vi använder beprövad utrustning och teknik samt använder erfaren personal som kan hantera alla tänkbara scenarion. Vi har ett enormt nätverk och kan i princip få fram vilken kompetens som helst som kan tänkas behövas. Allt från Läkare, sjukvårdare, brandmän, kemdykare, poliser, skyddsvakter etc. Vi har erfarenhet från flera stora industrier, kärnkraftverk samt diverse arbeten på höjd och nere i trånga och slutna utrymmen där vi har agerat som både rescue standby och arbetsledning. Då vi även är experter på utbildning och distribution av säkerhetsutrustning för avancerade arbeten på höjd så har vi all tänkbar utrustning för utförandet av diverse arbeten. Allt från specialbårar för räddning, stegar, andningsskydd av olika slag, specialverktyg etc.

Våra medarbetare är certifierade enligt relevanta standarder för det jobb de ska utföra och har lång erfarenhet från utbildning inom räddning, arbetsmiljöarbeten samt att utföra riskanalyser och arbetsförbredningar.

C2 kan erbjuda kompetent och kvalificerad personal för att möta alla rescue standby- och arbetsledningsbehov för korta eller långa uppdrag.

Vi utför arbeten som:

  • Montering och inspektioner i slutna eller trånga utrymmen
  • Inspektioner på höjd i farliga miljöer av olika slag
  • Svetsningsarbeten på höjd eller i slutna utrymmen
  • Samordning samt arbetsledning av flera samtidigt pågående arbeten som kräver specialkompetens av olika slag
  • Heta arbeten i slutna utrymmen eller på höjd

Kontakta oss om du vill få hjälp med ditt projekt!

Natalie Reuterby
Project Manager
Telefon: 018 – 410 84 34