Montage & reparationer

Inom tjänsteområdet montage och reparationer utför vi både stora och små projekt. Vi har erfarenhet från reparbete på arenabyggen, montage av glasfasader, fogning av flygledartorn, montage av fasta fallskyddssystem mm.

Vid vissa av dessa projekt har kombinationen kran och reparbetare varit mycket framgångsrik. Genom kombinationen slipper man skrymmande och dyra ställningsbyggnadsprojekt och enorma skylifts.

Inget uppdrag är för litet eller ointressant. Vi har erfarenhet från att montera fågelskydd, laga detaljer på fasader såsom åskledare, hängrännor och stuprör eller utbyte av skadade fasadelement. Vi monterar även vepor och reklamskyltar. Vid bergskärningar intill vägar och järnvägar rensar vi klippor från växtlighet och lös sten. Vi monterar och inspekterar även skyddsnät intill vägar och räls. Även här är reparbete en bra metod som gör det möjligt att nå alla ytor som behöver nås.

Via vår utbildningshall C2 Training Center har vi norra Europas, i särklass bästa utvecklingsmiljö där vi inför uppdrag, tillsammans med kunden, kan ta fram en för uppdraget optimal lösning för utförandet.

Exempel på projekt

 • Montage av arenatak
 • Montering av glasfasad
 • Inmätning av Globen inför Skyviewbanan
 • Montage av fågelskydd Citadellet Landskrona
 • Montage av stora skyltar på höghus
 • Montage av kabel i tunnlar och svåråtkomliga ställen på flygplatser, tunnelbanor etc.
 • Montage av fasta fallskyddssystem och infästningspunkter för reparbete, inspektion och underhåll
 • Montage av ”klassisk” taksäkerhet så som gångbryggor och räcken etc.
 • Montage av fiberkabel i Stockholms tunnelbana 2016
 • Demontage av kablar Uppsala Vatten 2016
 • Byte av lampor i skorsten Söderenergi 2016
 • Byte av fuktgivare till värmekabel Uppsala 2016
 • Fuktmätning av fasad Anticimex 2016
 • Reparationer av rökluckor
 • Reparationer av skadade fasader av olika material
 • Reparationer av takbeläggningar som har svåråtkomliga platser
 • Reparationer av ventilationsanläggningar som sitter svårtillgängligt

Kontakta oss om du vill få hjälp med ditt projekt!

Natalie Reuterby
Project Manager
Telefon: 018 – 410 84 34