Konsultation

Att arbeta på höjd har sina risker. Vi har lång erfarenhet av arbete på höjd och kan bidra i ditt arbete. Hos oss kan du få hjälp att upprätta eller utveckla en riskanalys, att göra en räddningsplan eller att ta fram en metodbeskrivning för en specifik arbetsuppgift. Du kan också rådfråga eller anlita oss för övervakning vid ett jobb på höjd. Det finns alltid en bästa metod för att utföra ett arbete.

Vi arbetar och utför inspektioner i många höghöjdsmiljöer och kan ge dig råd som gör ditt arbete säkert och effektivt. Berätta för oss om uppdraget som ska utföras så ger vi dig råd om vilken arbetsmetod du kan välja och vilken fallskyddsutrustning du behöver. Om temporära fallskyddspunkter krävs kan vi också ge dig förslag för att säkra dig och dina kollegor under jobbet.

Om du bedömer att ditt team behöver öva inför uppdraget kan vi ordna en skräddarsydd fallskyddsutbildning eller tillfälle att träna och vässa formen. Vi delar gärna med oss av både vår egen och våra leverantörers kunskap och erfarenhet. Räkna med oss och att vi kan ge dig råd och hjälp.

Konsultation på 30 sekunder