Workshop Rope Rescue 21 maj 2015

Workshop Rope Rescue vänder sig till dig som arbetar inom Räddningstjänst, Brandförsvar och inom industrin. Under en heldag får du ta del av erfarenhet från kollegor vid Räddningstjänsten i Höganäs och Södertörn som framgångsrikt utarbetat arbetsmodeller, utbildning och övningsmetodik för räddningsinsatser på höjd.
Workshop Rope Rescue arrangeras av C2 Vertical Safety och genomförs i Uppsala i vår utbildningsanläggning C2 Training Center.
Under Workshop Rope Rescue får du även en aktuell genomgång av Enercon och de utmaningar som svensk vindkraft står inför vad gäller bland annat säkerhet och arbetsrutiner räddning. Du kommer också att få veta mer om en ny arbetsmetodik för dokumentation och genomförande av inspektion av personlig skyddsutrustning – PPE. Workshoppen avslutas i vår utbildningshall på C2 Training Center med en autentisk räddningsövning som vi kommer att diskutera och analysera – ”Best practice”.
Välkommen!
WORSKHOPPEN ÄR FULLBOKAD OCH VI KAN TYVÄRR INTE TA EMOT FLER ANMÄLNINGAR!