Wind Power GWO till Höganäs – och nya moduler på gång

Ska du jobba med vindkraftverk? I så fall bör du certifiera dig enligt Global Wind Organisations internationella säkerhetsstandard. Det gör du genom att gå utbildning enligt GWO-standarden för vindkraft. För att det ska vara mer bekvämt för dig att gå kursen har vi nu GWO-certifierat vår kursanläggning Träningscenter Syd i Höganäs, nordvästra Skåne.
Och du, missa inte heller att vi har nya kurser inom vindkraft på gång!

Förra året mångdubblades satsningarna på vindkraft i Sverige. Vid slutet av 2018 stod vindenergin för cirka elva procent av landets elproduktion. I Skåne planerar man bland annat att börja bygga två stora vindkraftsparker ute till havs under de kommande åren.
Samtidigt är kraven på säkerhet höga i branschen, och alla som arbetar med vindkraftverk behöver följaktligen certifiera sig enligt globala riktlinjer. Det gör du genom att gå kurser enligt GWO standarden.

– Det finns en gemensam internationell standard satt av Global Wind Organisation som varje arbetsgivare känner till. Vi på C2 håller utbildningar i de fyra utbildningsmoduler inom BST (Basic safety training) – First aid, Manual handling, Fire awareness och Working at height. För att kursen ska bli mer lättillgänglig i södra Sverige har vi nu valt att GWO-certifiera vårt träningscenter i Höganäs, berättar Inga Kazlauskaite, utbildningsansvarig på C2.

Förutom baskursen finns det även en repetitionskurs att gå för den som har giltiga GWO certifikat och behöver fräscha upp sin grundkunskap.

Fler moduler på gång

De fyra GWO BST modulerna hålls sedan tidigare av C2 på anläggningen i Uppsala, C2 Training Center. Men målet för C2 är inte bara att bli mer tillgängliga med sitt nuvarande sortiment. Vi vill också kunna erbjuda utbildning inom fler moduler.
– Förra året släppte GWO moduler inom ART, Advanced Rescue Training, och EFA, Enhanced First Aid. Vi har redan påbörjat arbetet med att bredda vårt certifikat, så att vi kan integrera de nya modulerna och även Sea Survival-modulen i vårt utbildningsprogram, förklarar Inga.

Utbildningen Sea Survival riktar sig främst till vindkraftsarbetare offshore, det vill säga till havs.

– Vi tror att ett bredare certifikat och bekvämare avstånd är rätt väg att gå för att kunna möta ett växande behov. Att det byggs mycket innebär ju att det blir fler nyanställningar, vilket i sin tur kräver mer utbildning, säger Inga.

Vänder sig till alla inom vindkraft

C2:s GWO utbildningar är till för alla som arbetar med vindkraftverk. Däribland vindkraftstekniker, reparatörer och elektriker. Utbildningen går till stor del ut på att alla som jobbar runt vindkraftverken ska få ett enhetligt sätt att arbeta med och tänka kring säkerhet. Grunden ska med andra ord vara densamma hos all personal ifråga om strategier och säkerhetstänk.

En kurs i fyra delar – det här är C2 Wind Power GWO

C2:s grundutbildning med inriktning vindkraft pågår under fem dagar och är indelad i fyra kursmoment, så kallade moduler som kan kombineras ihop eller gås var för sig.

  1.  First aid/Första hjälpen. I denna modulen lär du akutinsatser för att rädda skadade kollegor i vindkraftverksmiljö. Bland annat får du träna dig i att ge första hjälpen i samband med olyckor. I detta ingår HLR, användning av hjärtstartare och akut sjukvårdsinsats. Modulen omfattar två dagar.
  2. Manual handling/Ergonomi och säkerhet. Här lär du dig mer om ergonomi, utrustning och hjälpmedel vid arbete i vindkraftverk. Du får veta hur du arbetar säkert och effektivt. Tidsåtgången är en halv dag.
  3. Fire awareness/Brandsäkerhet. I den tredje modulen får du ökad kunskap om brandrisker i vindkraftverk. Du får veta vad du gör ifall något händer, vilken säkerhetsutrustning som finns tillgänglig och hur du använder den. Modulen omfattar en halv arbetsdag.
  4. Working at height/Arbete på höjd. Du får lära dig mer om att arbeta på hög höjd i vindkraftverk. Du får träna dig i att jobba med fallskyddsskenor, personlig utrustning samt att evakuera nödställda. Modulen omfattar två dagar.

Kursen ges under hela året i varma lokaler anpassade för färdighetsträning i höghöjdsarbete. C2 står för erfarna instruktörer, utrustning och material. Undervisningsspråk är svenska och engelska.