Viktig workshop om suicidlarm

Årets workshop om räddningsinsatser på höjd, Workshop Rope rescue 2016, lockade många deltagare. Med en extra halvdag fanns i år tid för mer diskussioner, utrustningsgenomgång, egna tester och övningar. Workshopens andra dag handlade om utbildning, riggning, metodval och utrustning vid suicidlarm. Attunda Brandförsvar, Piketen i Stockholm och Räddningstjänsten Storgöteborg delade med sig av sina erfarenheter och Piketen bjöd på en förevisning av urban riggning utifrån flera olika scenarier. Tack alla medverkande och alla deltagare för en inspirerande workshop!