Välj inte vilken hjälm som helst

Välj en hjälm som ger dig bra skydd. Riskanalysen ger dig vägledning om vilken modell du kan välja. Vill du dubbelkolla att du har valt en modell som ger bra skydd – gå in här på vår webbsida och kolla. Genom att ange vilka risker jobbet innebär kommer du stegvis fram till bästa valet