Utvärdering WRR 2023

Din åsikt är viktig! Tack för att du svarar och ger feedback 🙂

Vad är ditt helhetsintryck av WRR 2023?(Obligatoriskt)
Är du nöjd med den information du fick i samband med WRR 2023?(Obligatoriskt)
Hur upplever du mat, fika och annan service under WRR 2023?(Obligatoriskt)
Hade du en rolig och givande dag?(Obligatoriskt)