Utvärdering WRR 2023 (C2 Personal)

Din åsikt är viktig! Tack för att du svarar och ger feedback 🙂

Vad är ditt helhetsintryck av WRR 2023?(Obligatoriskt)
Är du nöjd med planeringen inför WRR 2023?(Obligatoriskt)
Fick du en bra och rätt information vad du skulle bidra med under och innan WRR?(Obligatoriskt)
Hur upplever du mat, fika och annan service under WRR 2023?(Obligatoriskt)
Hade du en rolig och givande dag?(Obligatoriskt)