Utvärdering utbildning GWO

Utvärdering NKI GWO 3-7/11 2014
Totalt snitt för kursen = 9,7 (max 10)