Utvärdering utbildning GWO

Utvärdering NKI GWO 4-8/5 2015
Totalt snitt för kursen = 9,1 (max 10)