Utvärdering utbildning GWO

Utvärdering NKI GWO 13-17/4 2015
Totalt snitt för kursen = 8,9 (max 10)