Utvärdering GWO

Utvärdering NKI GWO 2-6/9 2013
Total snitt för kursen = 8,9 (max 10)

Utvärdering NKI GWO 19-23/8 2013
Total snitt för kursen = 8,6 (max 10)


Utvärdering NKI GWO 27-31/5 2013

Total snitt för kursen =8,6 (max 10)