Utvärdering GWO

Utvärdering NKI GWO 3-7/2 2014
Total snitt för kursen = 8,8 (max 10)