Välkommen på långlunch hos C2 Vertical Safety den 7 september mellan kl. 11.00–14.00 för att inspireras och
höja kompetensen inom fallskydd och arbete på hög höjd!

Träffa andra Uppsalaföretag och dela erfarenheter kring fallrisker, metoder och säkerhetskultur.

Lyssna på Katarina Brofalk från JKB Projektutveckling AB och Fredrik Rosengren från Behaviour design group som
berättar om attityder, metoder och egna erfarenheter gällande arbetsmiljö och säkerhetskultur.

Förutom föredragen blir det en spännande paneldiskussion med bland andra Lasse Svensson från SH Bygg.

Välkomna på en inspirerande lunch hos oss på Börjegatan 78 i Uppsala.

Agenda

11.00 Mingel och introduktion
11:15 Lunch
11:45 Fredrik Rosengren, Behaviour design group – om sambandet mellan beteenden och
säkerhetskultur.
12:15 Paneldiskussion med inbjudna Uppsalahöjdare
12:45 Katarina Brofalk, JKB Projektutveckling AB – arbetsmiljöfrågor som berör branschen.
13:15–14.00 Mingel, diskussion och möjlighet att prova på att klättra

Obs! Max 3 personer per företag då det är begränsat antal platser, därefter väntelista.