THE C2 SPIRIT – VÅR VÄRDEGRUND

S – Service Minded

Bästa service mot våra kunder likväl som internt. Vi hjälps åt som team för kunden, mot varandra, som arbetsplats.

P – Passion               

Äventyret är vår grund. Vi jobbar med detta för vi älskar det. Vi ska vara ”Världens bästa arbetsplats”.

I – Innovative           

Vi ligger i framkant med hur man jobbar, med vad vi jobbar och vi utvecklas hela tiden.

R – Respect              

Respekt mot varandra, som medmänniskor, som medborgare och respekt som människor på moder jord.

I – Inspiration          

Vi skall vara ett center för inspiration. Vi skall inspirera till utveckling, till äventyr, till hållbar utveckling.

T – Trust                 

Kvalitet tummar vi aldrig på. Det vi handlar med liv-och-död och på samma sätt hanterar vi kunderna och varandra – med Förtroende.