Repnormer

fallfaktorGrundkraven för att repen skall kunna CE märkas och säljas i Europa är att de uppfyller kraven enligt Europastandarden EN 892.
När rep testas för fall används uttrycket ”fallfaktor”. Fallfaktor är längden på repet dividerat med längden på fallet.
I standarden EN 892 testas repen enligt följande kriterier:
Dynamisk belastning vid faktor 1.77 fall
Enkelrep: Max belastning 12 kN / 80 kg vikt
Dubbelrep : Max belastning 8 kN / 55 kg vikt (ett av repen testas)
Tvillingrep: Max belastning 12 kN / 80 kg vikt
(båda repen testas samtidigt)
Minsta antal fall innan brott
Repen testas enligt samma kriterier som det dynamiska testet och måste klara minimum.:
Enkelrep : min 5 stk fall
Dubbelrep: min 5 stk fall
Tvillingrep: min 12 stk fall
Dynamisk töjning
Repets töjning under första fall-testet måste vara under 40%
Statisk töjning
Enkelrep: Max 10% töjning med en statisk belastning på 80 kg
Dubbelrep: Max 12% töjning med en statisk belastning på 80 kg
Tvillingrep: Max 10% töjning med en statisk belastning på 80 kg
Fall över vass kant med radius 0.75 mm
(UIAA standard)
Repen ska klara ett fall enligt samma kriterier som i fall med dynamisk belastning vid faktor 1.77 fall.

Ladda ner bilagor