Sponsringsförfrågan

Med våra hårda krav på kvalitet, kompetens och säkerhet faller det sig naturligt att C2 allierar sig med de bästa i sin genre. Våra produkter och tjänster håller världsklass. Så ska även de personer och events vi förknippas med göra. Prestation är viktigt. Men lika stor vikt läggs vid personlighet och starkt ”driv” hos den person som önskar inleda samarbete med C2.

För events läggs stor vikt vid att det finns en tydlig riktning, elittävlingar snarare än events för den breda massan. Även här tas hänsyn till personlighet och driv gällande personerna och syftet bakom eventet.

C2:s grundläggande krav gällande sponsring

  • Våra åtaganden inom sponsring ska gå hand i hand med vår miljöpolicy. C2 sponsrar inte events där miljön blir utsatt på ett eller annat sätt.
  • Mänskliga rättigheter är för C2 en viktig etisk regel som vi aldrig kompromissar kring.
  • Nej till allt som kan förknippas med droger i någon form. Detta gäller även övriga partners i samband med event- eller personsponsring.


Formulär för sponsringsförfrågan

  • Bakgrundsbeskrivning

  • Evenemang / Projekt / Aktivitet

  • Max filstorlek: 20 MB.
  • Sponsring

  • Kontaktinformation