SÄKERHETSVARNING! Modifierade Aspir selar

VARNING: På nätet har det sålts modifierade Petzl ASPIR-selar genom tredje part. De utgör en dödlig fara för användarna. Läs bifogat dokument för mer information.