Så jobbar Samhällsskydd Mellersta Skaraborg i Skara med periodisk kontroll av PPE

Markus Löfgren är brandman och styrkeledare vid Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, stationerad i Skara. Vi träffade honom under en workshop hos C2 Vertical Safety för att fråga om hur han arbetar med periodisk kontroll av PPE – och varför det är viktigt att ha järnkoll på sin utrustning.

Som många andra räddningstjänster skötte Markus och hans team tidigare själva de löpande PPE-inspektionerna. Men det fanns fallgropar och risker med det. Och säkerheten för sitt manskap vill Markus inte tumma på.

– Vi kände att en gång om året gör vi det här, och vi är inte så duktiga på det. Personal med kontrollkompetens slutar och excelark med sammanställningar kan lätt försvinna. Det var klart värt att dels låta någon tredje part göra den periodiska kontrollen åt oss, och dels investera i ett verktyg där vi loggar vår utrustning och som påminner när det är dags för kontroll, säger Markus.

Bättre för både ekonomin och säkerheten
Det var efter en workshop i repräddning för ett antal år sen hos C2 Vertical Safety som Markus och hans arbetsteam fick upp ögonen för vikten av periodisk kontroll av PPE, och hur man bör sköta det på bästa sätt. För den löpande tredjepartskontrollen anlitas Weine Pernersten hos C2 Vertical Safety och sedan används det webbaserade verktyget Papertrail för att logga och dokumentera.

– Vi är fem-sex stycken som arbetar i Papertrail. Det vi exempelvis gör är att lägga in ny utrustning vi köper, så den finns i systemet från början. Sedan säger systemet till när det är dags för kontroll, vem som gjorde den senast och status på grejerna. Vi får järnkoll helt enkelt, säger Markus och fortsätter: Det bästa med systemet är att allt loggas och inget går förlorat. Det är lättöverskådligt. Vi kommer bort från pärmar, papper och excelark.

Att kunna lita på sin utrustning är oerhört viktigt. Genom att få koll på sin utrustning kan man också planera nyinköp över tid på ett annat sätt. Det är bra för ekonomin.

Nu kan även slangar och rökskydd loggas
Papertrail är gjort för PPE men går även utmärkt att använda för att logga annan utrustning.
– Det finns inget specifikt system för till exempel slangar som jag vet, men även de behöver kontrolleras löpande. Papertrail fungerar för det också, det finns ingen begränsning i systemet, säger Markus.
Så avslutningsvis, vad blir effekterna av att arbeta professionellt med periodisk kontroll av PPE som räddningstjänsten i mellersta Skaraborg?
– Trygghet, ökad säkerhet och ekonomisk besparing, avslutar Markus.

Behöver din verksamhet hjälp med periodisk kontroll av PPE? Här kan du läsa hur vi kan hjälpa er.