Repmoppar och kringutrustning

Nedan hittar du repmoppar och utvalda produkter som vi rekommenderar för användning tillsammans. Rep som ska användas med repmoppe för personlyft skall alltid testas i enlighet med denna manual innan användning.

Personer som ska använda repmoppar i sitt yrke rekommenderas att utbilda sig kring risker och säker hantering. Vi erbjuder tre olika utbildningar; C2 Power Ascender Equipment Lifting, C2 Power Ascender Personell Lifting och C2 Power Ascender Personell & Equipment Lifting.

Vi kan även besikta repmoppar och övrig utrustning. Du kan kontakta oss för att boka en besiktning här.