Bensindrivna vinschar

1 produkter

Bensindrivna vinschar har fördelen att de kan driva tunga laster på långa avstånd, vilket gör dem lämpliga för klättring där utrustning behöver föras upp till höga höjder. De kan också användas i situationer där elektricitet inte är tillgängligt eller där det inte finns tillräckligt med elektrisk ström för att driva en elektrisk vinsch. Däremot är de ofta bullriga och kan orsaka störningar och olägenheter för människor som befinner sig i närheten.

1 produkter

Standardsortering

Pris

Inga produkter matchade sökningen.