På studiebesök i vindkraftverk

Att byta den varma träningsanläggningen mot verkligheten är ett viktigt moment för
C2s instruktörer. Denna gången blev det ett studiebesök på Bösjövardens vindkraftsanläggning i Dalarna för våra åtta GWO instruktörer.

Studiedagen i Bösjövardens vindkraftsanläggning innehöll orientering och evakueringsövningar samt fördjupad inblick i problematik och risker. Både nya och erfarna instruktörer deltar på studiebesöken och denna dag provade alla på att klättra på vindkraftsverket och hänga fritt på 100 meters höjd. Det är viktigt att förstå de problem och utmaningar som vindkraftstekniker möter i verkligheten. Under dagen passade gänget även på att testa olika utrustningar och metoder.
– Rent tekniskt är utrustningen densamma oavsett om du befinner dig på sex eller 100 meters höjd. Det spelar egentligen ingen roll, och någonstans måste du lita på att utrustningen fungerar. Men det är klart att du är extra utsatt på riktigt hög höjd och att det är naturligt för kroppen att reagera. Även repen beter sig annorlunda på mycket höga höjder eftersom längden gör att det blir mer gung. Den skillnaden mot förhållandena i våra 18 meter höga utbildningslokaler är bra att få känna på, berättar Inga Kazlauskaite, utbildningsansvarig på C2 och deltagare på studiedagen.

Studiebesöket i Dalarna är en del av satsningen på fallskydd inom vindkraft, eftersom C2
utökar både tillgängligheten och utbudet av kursmoduler i Uppsala och i Höganäs.