Nu tas ett krafttag mot dödsolyckor på arbetsplatsen

Bara sedan årsskiftet har åtta personer mist livet i en arbetsplatsolycka, varav tre har varit fallolyckor. Dödsolyckor på arbetsplatser blir en av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) mest prioriterade frågor nu – Vi måste komma till skott, säger hon i en intervju med tidningen Arbetet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har bjudit in arbetsmarknadens parter för samtal om dödsolyckorna på arbetet. Det här ser hon som en av sina mest prioriterade frågor, enligt en intervju med tidningen Arbetet.

Vi på C2 ser det som ett ansvar att förmedla kunskap om säkerhet för dig som arbetar på hög höjd och vill därför bjuda in till frukostmöte tillsammans med föreningen Håll nollan. Datum för denna frukost kommer inom kort.

Ett initiativ för noll olyckor i byggbranschen
Håll nollan är ett initiativ av organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, där små och stora företag, som Skanska, PEAB och NCC, byter kunskap i syfte att förbättra både arbetsmiljöer och säkerhet för sina medarbetare.
C2 Verical Safety är en del av samarbetsprojektet som riktar sig till alla företag och organisationer i branschen som antingen beställer, planerar eller utför byggen.

Alla förtjänar en olycksfri vardag. Alla förtjänar en trygg arbetsplats. Det är två grundvärderingar som vi på C2 haft sedan starten.

– På C2 stödjer vi helhjärtat idén om nollvision i olycksstatistiken, och vår tanke med att bli medlemmar i föreningen Håll nollan är att vi vill ge tillbaka något till byggbranschen. Det känner vi att vi gör bäst genom att bidra med vår spetskompetens inom arbete på hög höjd, säger James McCracken, projektledare på C2.


Så jobbar Håll nollan

Ensam är inte stark. Det är Håll nollans övertygelse. Här kan du läsa mer om hur medlemmarna i föreningen jobbar ihop, utifrån fyra övergripande intresseområden.

1. Ledarskap och kultur. Enligt Håll nollan ska arbetsmiljö och säkerhet alltid ha högsta prioritet. För att nå dit krävs det att medlemmarna skapar en sådan kultur och uppmuntrar den sortens ledarskap.

2. Kunskap och kompetens. Medlemmarna ska samla och dela den kunskap som finns i branschen om arbetsmiljö och säkerhet. De ska även upptäcka och fylla igen kunskapsluckor.

3. Gemensamma arbetssätt och standarder. Medlemmarna ska enas om arbetssätt, standarder och lämpliga nyckeltal för arbetsmiljö och säkerhet.

4. Kravställa som beställare. Tillsammans ska medlemmarna sträva efter att god arbetsmiljö och säkerhet är något självklart vid anbud och upphandlingar. De ska även se till att strikt följa upp kraven.

Utöver detta ska Håll nollans medlemmar försöka bilda opinion kring arbetsmiljö och säkerhet hos andra aktörer i samhället. Inte minst inom näringslivet och bland beslutsfattare.