När ska jag välja fast fallskydd?

Ett väl designat fast fallskyddssystem gör jobbet på höjd säkert och effektivt. Fasta fallskyddssystem är en bra lösning för permanenta arbetsområden som ofta kräver arbete på höjd. Det kan till exempel vara en byggnad eller ett tak dit många yrkesgrupper behöver ha regelbunden access. Ett fast system kan också vara en lösning när kompetens saknas för att rigga ett temporärt fallskyddssystem. Och ibland den enda lösningen.