Mikael Blixt om reparbete och tips till dig som arbetar på hög höjd

Mikael Blixt om reparbete och tips till dig som arbetar på hög höjd

Mikael Blixt, affärsutvecklare inom Reparbeten och tjänster hos C2, är en riktig mångsysslare och har arbetat både som brandman, klättringsinstruktör och KAM innan han började sin första tjänst hos C2. Här berättar Mikael om reparbete som arbetsmetod, vilka utmaningar han stöter på, och vilka tips han ger dig som arbetar på hög höjd.

Det var i slutet av 90-talet som Mikael fick upp ögonen för sportklättring och idag – med reparbete som ett av sina kompetensområden – har han god användning av sina kunskaper och erfarenheter från sportklättringen.

En flexibel, säker och kostnadseffektiv metod

Mikael berättar att i de fall där rep lämpar sig som metod blir det både flexibelt, säkrare, mer miljövänligt, och mer kostnadseffektivt. Om du använder rep behöver du till exempel inte vänta på att en byggställning ska bli klar innan du kan börja arbeta. Jobbet utförs därför snabbare och det är dessutom mycket säkrare. Det finns få rapporterade olyckor vid reparbete och nära på inga rapporterade dödsfall. Statistiken talar ett tydligt språk i jämförelse mot traditionella metoder så som ställningar, mobila arbetsplattformar, liftar och kranar. Det är den säkraste metoden när arbetet i sig medger reparbete som metod!

  • Inom byggbranschen dominerar ställningar, mobila arbetsplattformar och liftar. Men vissa projekt går inte att genomföra med ställningar. Ett exempel är när Tele2 Arena skulle få sina takbalkar brandskyddsmålade, om ställningar hade använts skulle hela verksamheten fått stängas ner under tiden och det skulle i praktiken vara näst intill omöjligt att genomföra, berättar Mikael.

Utmaningar med reparbete
En av anledningarna till att reparbete inte används i stor utsträckning idag är ofta på grund av tradition och ovisshet, menar Mikael.

  • Vi ligger efter både EU och resten av världen med att se möjligheten med metoden. Den största utmaningen är att beställare är omedvetna om att metoden finns tillgänglig. De har också ofta svårt att förstå tekniken för hur moment kan utföras med rep. De kan inte visualisera det och därför måste man presentera det på ett bra sätt.

Mikael kan dock se att trenden håller på att vända och att folk idag har bättre koll på reparbete när det kommer till nybyggen, där de idag ofta ställer sig frågan om de ska använda traditionella metoder som liftar etc. eller reparbete för olika moment i projekten.

Vid underhållsarbeten av olika slag används idag reparbete som en inarbetad och prioriterad metod. Exempelvis inom vindkraftsbranchen, elindustrin, broinspektioner och reparationer, skorstenar, tunnlar, oljeriggar, fasadrenovering och lagning mm.

 

Mikaels 4 tips vid arbete på hög höjd

1. Förbered dig väl
Se till att alla papper är i ordning innan jobbet startas, har detta gjorts rätt från början så blir det billigare (man slipper sanktionsavgifter) och bättre för alla parter. Det finns ju trots allt en praktisk anledning till att man skriver arbetsmiljöplaner, räddningsplaner, riskanalyser, metodbeskrivningar etc. som kanske är lätt att glömma bort.

2. Se till helheten
Se till att allt är komplett; att utbildningar, metoder, inspektioner m.m. är heltäckande och harmoniserar med varandra. Försäkra dig om att metoden som är vald för arbetet är väl genomarbetad. Välj rätt utrustning samt metod. Spara därmed tid samt få ett bra slutresultat.

  1. Bra kommunikation
    God kommunikation mellan alla parter, från beställare till projektledare till arbetare är A och O för att det ska fungera i ett projekt. Hellre en fråga för mycket än för lite innan man genomför något.
  2. Var inte rädd för ett omtag
    Var inte rädd, blir det inte som du tänkt dig, stoppa allt, ta ett djupt andetag eller två, tänk om, utför på nytt sätt. Huvudsaken är att arbetet genomförs säkert, effektivt och leder till ett bra slutresultat.

Vill du komma i kontakt med Mikael? Du når honom på 018-56 69 92 eller genom mail här.