Mästare i förbättringsarbete!

C2 Vertical Safety tilldelas Alan G Robinson Award 2012
Priset delas ut av professor Dean Schroeder och C2 Vertical Safety får priset för sitt framgångsrika och målmedvetna förbättringsarbete.

C2 Vertical Safety är i gott sällskap. Tidigare har priset tilldelats Coca Cola och Clarion Hotels. I år är det C2 Vertical Safety som står på prispallen som Sveriges bästa företag i förbättringsarbete. Att ständigt arbeta med förbättringar, att se över sitt arbetsätt och ha en vilja att utveckla både företag och medarbetare är några av ledstjärnorna för företag som arbetar med Lean Management.
– De senaste årens förbättringsarbete har gått hand i hand med företagets ökade lönsamhet. En nyligen genomförd kundundersökning har gett oss Nöjd Kund Index NKI på 51. De flesta företag ligger i spannet 10-20 så det här är ett fantastiskt gott betyg som betyder oerhört mycket för oss. Vår lönsamhet och företagets resultat har också ökat de senaste tre åren. Något som vi ser som en direkt koppling till vårt medvetna förbättringsarbete, säger Mattias Åkesson, vd C2 Vertical Safety.
Idag genomförs 33,3 förbättringar per person och år på företaget. Fokus ligger på små ständiga förbättringar inom alla områden. C2 Vertical Safety har 12 anställda och har gått från en omsättning 2008 på 32 Mkr till en beräknad omsättning 2012 på 60-65 Mkr. Företagets kunder är sport- och outdoorbutiker och butiker och företag/myndigheter med verksamhet och medarbetare som arbetar på hög höjd.
För mer information: 018-67 79 91
Läs mer om Alan G Robinson