IRATA

C2 Vertical Safety är sedan flera år stolta certifierade IRATA-medlemmar och vi erbjuder IRATA-utbildning nivå 1, nivå 2 och nivå 3. Du kan boka direkt online via länkarna nedan.

Utbildningar vi erbjuder

 • C2 IRATA L1, 5 dagar (nivå 1)
  Nivå ett (Level 1) kan ta sig till och från arbetsplatsen med hjälp av rep, kan använda falldämpande utrustning samt utföra enklare kamraträddning.
 • C2 IRATA L2, 5 dagar (nivå 2)
  Nivå två (Level 2) omfattar alla typer av repriggning inklusive spända linor (tyrolertraverser) samt komplexa räddningsscenarion.
 • C2 IRATA L3, 5 dagar (nivå 3)
  Nivå tre (Level 3) behandlar arbetsledning, riskanalys, lagstiftning, ledning av räddningsinsats samt inspektion av arbetsutrustning.

Varför använda sig av IRATA-certifierade företag?

IRATA-certifierade företag utför sitt arbete säkrare och effektivare. Utbildningen som ges till IRATA-tekniker följer en strikt yrkesanpassad kursplan som undervisas av personal som tar säkert på allvar. De som utbildar är experter på rope access och har många års erfarenhet.

IRATAs försäkran om säkert och ansvarsfullt arbete bygger på:

 • Regelbundet reviderade av medlemsföretag
 • Hårda inträdeskriterier för medlemskap
 • Väl utbildade reptekniker som måste träna om vart tredje år
 • Oberoende bedömning och utvärderande av varje IRATA-tekniker, oavsett utblidningsplats
 • Granskning av företag som utbildar eller erbjuder IRATA-tjänster
 • Obligatoriska arbetsmetoder som är konsekventa överallt där IRATA-team arbetar

Att arbeta säkert på hög höjd uppnås inte om utbildning och arbetsmetoder inte tillämpas. Därför arbetar IRATA endast med seriösa aktörer som vill fortsätta att utbilda, arbeta och bibehålla de säkra och effektiva arbetsmetoder som tagits fram under 18 års tid.

IRATAS historia

Industriell rope access (industriellt reparbete), som utbildats och drivs av medlemsföretagen i IRATA International, har kommit långt under de senaste tre decennierna. Från att det skapades för att tillgodose ett specifikt behov av att lösa problematik kring underhållsarbete i offshorebranschen har rope access blivit en erkänd del av flera branscher där man utför arbete på hög höjd.

Lösningarna som IRATAS arbetsmetoder erbjöd olje- och gasindustrin har visat sig vara så anpassningsbara inom denna sektor, att de arbetsuppgifter som medlemmarna idag utför i offshorebranschen är mer varierade och omfattande än det grundläggande underhållsarbetet som var typiskt på 1990 -talet. Anpassningsbarheten är en av de stora fördelarna som rope access erbjuder, där de har visat sig kunna genomföra stora projekt som tidigare har varit omöjliga eller extremt kostsamma att genomföra. Dessutom är idag IRATA rope access ofta en nödvändighet/kravställning för att få utföra arbete hos många av de ledande globala offshore-företagen.

Lösningarna som IRATA erbjöd offshorebranschen visade sig också vara värdefulla på land. Reptekniker har under många år sedan dess erbjudit en omfattande portfölj av arbete inom reparations-, underhålls-, inspektions- och andra åtkomstarbeten. Idag arbetar IRATA -team på alla kontinenter och är lika troliga att synas klättrande på världsarv, som på en mast i ditt lokala industriområde.

Många kunder dras till IRATA certifierade företag på grund av det otroligt låga antalet olyckor som dessa företag rapporterat över åren, samtidigt som de bibehåller otroligt snabba och effektiva arbetsmetoder. IRATAs arbetsmetoder är även positiva ur en miljösynpunkt, då arbetssätt och utrustning ofta har mindre påverkan än konventionella metoder.

IRATA har växt kraftigt under de senaste åren och står för cirka 22 miljoner timmar som spenderas på rep varje år av reptekniker som anställs av sina medlemsföretag. Oberoende sammanställda rapporter bevisar utan tvekan att detta är ett mycket säkert sätt att arbeta på höjd.

Några av de ikoniska världsberömda platserna där IRATA -team har arbetat:

Big Ben
Eiffeltornet
operahuset i Sydney
World Trade Center
Wembley Stadium
Hoover dammen
Seattle Space Needle
Dubais internationella flygplats
St Helena Island
London ögat
Burj Kalifa Dubai
Chapmans topp
Tornbron
BT Tower
Emirates Tower Dubai
Heathrow flygplats
Luxor Hotel Las Vegas
Canterbury Cathedral
Burj Al Arab Hotel
Wynne Casino Las Vegas
Spinnaker Tower Storbritannien
Clifton hängbro
Mount Rushmore USA
Eden -projektet
Forth Rail Bridge
O2 Arena
Millennium Stadium
Cardiff Singapore Flyer (hjul)

C2 Vertical Safety AB är certifierade IRATA-medlemmar, du hittar vårt certifikat här.