Investeringsboom kräver 750 nyutbildade vindkrafttekniker

Inom fyra år kommer den svenska vindkraftsproduktionen fördubblas. Det kräver minst 750 nyutbildade vindkrafttekniker – ett resultat av en kraftfull klimat- och energipolitik.

 

Under 2018 var Sverige ledande i Europa när det gäller investeringar i landbaserad vindkraft. Enligt Svensk Vindenergis prognoser kommer den svenska vindkraftsproduktionen fördubblas under de närmsta fyra åren, från dagens cirka 19 TWh till cirka 38 TWh år. Det innebär att vindkraften kommer svara för 25 procent av elanvändningen i Sverige år 2022.

– Sedan energiöverenskommelsen slöts har det tagits beslut om investeringar i ny vindkraft för 62 miljarder. Det visar på vikten av stabila politiska villkor och en konstruktiv dialog mellan partier. Långsiktighet skapar trygghet för investerare och producenter och mod att våga satsa, säger Charlotte Unger Larson i ett pressmeddelande på Svensk Vindenergis webbsida.

Energiöverenskommelsens mål är att Sverige år 2040 ska ha ett 100 procent förnybart elsystem, och en stor del av den energin kommer att bli vindkraft. Enligt beräkningar gjorda av Svensk Vindenergi kommer detta innebära investeringar över 200 miljarder kronor i vindkraft.

Efterfrågan på vindkraftstekniker ökar

För att nå målet behöver det byggas omkring tretusen nya vindkraftverk de närmaste decennierna. Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft som redan är hög kommer därmed att öka. Under de närmaste fyra åren behöver Sverige minst 750 nyutbildade vindkrafttekniker.

Utbildning

C2 Wind Power GWO är en basutbildning för alla som arbetar med projektering och underhåll i vindkraftverk som till exempel vindkraftstekniker, reparatörer, elektriker med flera. Utbildningen säkerställer att alla som arbetar med och i ett vindkraftverk har samma baskunskap – en gemensam miniminivå vad gäller kunskap, metodik och säkerhetstänk. C2 Wind Power GWO är en 5-dagars utbildning som genomförs enligt internationell GWO-standard

Vill du veta mer?

Läs mer om vår utbildning Wind Power GWO här.

 

Källor:

https://svenskvindenergi.org/pressmeddelanden/vindkraften-svarar-for-25-procent-av-elanvandningen-redan-2022
https://www.natverketforvindbruk.se/sv/Om-oss/Nyhetsarkiv/Ny-prognos-for-framtida-behov-av-vindkrafttekniker/

Fler läsvärda artiklar:

https://www.ekonomifakta.se/fakta/energi/energibalans-i-sverige/elanvandning/