Intressentmöte Arbetsmiljöverket

I förra veckan var vi på C2 Safety med på ett intressentmöte med Arbetsmiljöverket med information om det arbete som nu pågår kring att strukturera upp arbetsmiljöreglerna. Ambitionen är att förtydliga ansvar och roller samt och göra det lättare att hitta. Antalet föreskriftshäften kommer att minska från ca 70-14. De nuvarande reglerna sorteras in efter att de bearbetats språkligt och förtydligats.

Se gärna denna korta informationsfilm som beskriver hur arbetet går till. Det är ett mycket omfattande arbete med en blandning av gamla och nyare texter och det beräknas vara klart 2023.

Fortsatt fokus är det så kallade systematiska arbetsmiljöarbetet som kortfattat innebär att Identifiera och undersöka arbetsmiljörisker och vidta åtgärder för att minska/förhindra de riskerna. Kontakta oss gärna om du behöver stöttning i ditt arbetsmiljöarbete och/eller riskanalys. info@c2safety.com.

- Du måste godkänna cookies för att visa video -

Läs mer här: https://www.av.se/om-oss/regel-och-foreskriftsarbete/regelfornyelse/