Installation av fast fallskyddssystem

I veckan har vi installerat ett fast fallskyddssystem hos en kund i Stockholm. Systemet är till för att göra det möjligt att evakuera från en traverskran. Bra exempel på en kund som utformat en seriös och genomtänkt riskanalys/räddningsplan. ”Alltid tacksamt att jobba med kunder som satsar långsiktigt på säkerhet och arbetsmiljö.”, säjer James McCracken på C2 Safety som är projektledare.