Utbildningar – GWO

C2 Vertical Safety är stolta certifierade GWO-medlemmar. Vi erbjuder basutbildningen GWO:s standard Basic Safety Training och påbyggnadsutbildningen GWO:s Advanced Rescue Training.

Vilka är GWO?

Global Wind Organization är en ideell organisation som grundats och ägs av dess medlemmar – som alla är globalt ledande vindkraftstillverkare samt ägare/operatörer.

Våra medlemmar strävar efter en skadefri arbetsmiljö i vindkraftsindustrin och sätter gemensamma internationella standarder för säkerhetsutbildning och nödprocedurer.

GWO:s standard Basic Safety Training

GWO Basic Safety Training är en basutbildning för alla som arbetar med projektering och underhåll i vindkraftverk som till exempel vindkraftstekniker, reparatörer, elektriker med flera. Utbildningen säkerställer att alla som arbetar med och i ett vindkraftverk har samma baskunskap – en gemensam miniminivå vad gäller kunskap, metodik och säkerhetstänk.

BST är en 4 dagars utbildning som genomförs enligt internationell GWO-standard. Utbildningen är ett viktigt och nödvändigt steg för att öka säkerheten och minska riskerna vid arbeten i vindkraftverk.

Utbildningen genomförs i varma lokaler inomhus under årets alla månader. Erfarna och välutbildade instruktörer från C2 Vertical Training leder utbildningen. Genomförd och godkänd utbildning ger internationellt certifikat enligt GWO- standard.

Examination sker genom både praktiska och muntliga övningar, kontinuerlig utvärdering av eleven sker under kursdagarna. Vid oklarheter har eleven rätt att överklaga utvärderingen. Detta ska göras skriftligen till Training Manager.

BST omfattar följande moduler

 • Manual handling
 • Fire awareness
 • First aid
 • Working at height

Dessa moduler går att bokas separat om så önskas.

Vi erbjuder möjlighet att köpa personlig skyddsutrustning i samband med kursen.

Krav för att få genomföra utbildningarna:

 • Alla elever ska skriva under en hälsodeklaration.

Basutbildningar vi erbjuder

 • BST
  Omfattas av GWO Basic Safety Trainings modulerna Manual handling, Fire awareness, First aid och Working at height. Utbildningen omfattar 4 dagar.
 • BST Refresh
  BST Refresh är en repetitionsutbildning för att behålla sitt cerifikat. Omfattas av modulerna Manual handling, Fire awareness, First aid och Working at height. Utbildningen omfattar 2½ dagar.

Påbyggnadsutbildningar – GWO Advanced Rescue Training

GWO-ART/SART är en påbyggnadsutbildning för vindkraftstekniker, reparatörer, elektriker med flera. ART bygger vidare på kunskaper och färdigheter från GWO-BST (Basic Safety Training) och är till för personal i behov av eller utvald av sin arbetsgivare för att utföra eller leda en avancerad räddningsaktion. Utbildningen är en nyckelåtgärd för att öka säkerheten och minska riskerna vid arbeten i vindkraftverk.

Krav för att få genomföra utbildningarna:

 • Giltig GWO-Basic Safety Training certifikat (BST)
 • Innan påbörjad utbildning ska alla elever skriva under en hälsodeklaration.

Påbyggnadsutbildningar vi erbjuder

 • GWO-ART COMBINED
  ART COMBINED är en 3-dagars utbildning som genomförs i enlighet med internationell GWO-standarden. Genom att utföra alla ART/SART modulerna samtidigt så kan tidsåtgången minskas med en dag jämfört med att utföra modulerna separat.
 • GWO-ART-H
  ART-H: Hub spinner inside blade rescue(HSIBR). Kursmomentet ger kunskap och färdigheter utöver GWO work at height att kunna delta eller leda en räddningsaktion från Hub, spinner eller inuti vindkraftverkets blad. Kursmomentet omfattar en dag.
 • GWO-ART-HR Refresher
  ART-H: Hub spinner inside blade rescue(HSIBR). Kursmomentet uppdaterar kunskap och färdigheter utöver GWO work at height att kunna delta eller leda en räddningsaktion från Hub, spinner eller inuti vindkraftverkets blad. Kursmomentet omfattar en dag.
 • GWO-ART-N
  ART-N: Nacelle Tower Basement rescue (NTBR). Kursmomentet ger kunskap och färdigheter utöver GWO work at height att kunna delta eller leda en räddningsaktion från Nacelle, tower eller basement. Kursmomentet omfattar två dagar.
 • GWO-ART-NR Refresher
  ART-N: Nacelle Tower Basement rescue (NTBR). Kursmomentet uppdaterar kunskap och färdigheter utöver GWO work at height att kunna delta eller leda en räddningsaktion från Nacelle, tower eller basement. Kursmomentet omfattar två dagar.
 • SART-N
  SART-N: Nacelle Tower Basement rescue (NTBR).Kursmomentet ger kunskap och färdigheter utöver GWO work at height att kunna utföra en räddning ensam från Nacelle, tower och basement. Det finns inget krav på återkommande repetitionsutbildning på denna modulen men vissa väljer att göra det ändå. Kursmomentet omfattar en halv dag.
 • SART-H
  SART-H: Hub spinner inside blade rescue(HSIBR). Kursmomentet ger kunskap och färdigheter utöver GWO work at height att kunna delta eller leda en räddningsaktion i grupp från hub, spinner eller inuti vindkraftverkets blad. Det finns inget krav på återkommande repetitionsutbildning på denna modulen men vissa väljer att göra det ändå. Kursmomentet omfattar en halv dag.

Varför använda sig av GWO-certifierade företag?

Medlemmar i GWO-certifierade företag strävar efter en skadefri arbetsmiljö i vindkraftindustrin och sätter gemensamma internationella standarder för säkerhetsutbildning och nödprocedurer.

Några fördelar med GWO:s standarder

 • Åtta av tio medlemmar håller med om att GWO har höjt säkerhetsutbildningsstandarderna i branschen
 • GWO-tekniker är tillgängliga upp till 6 dagar mer varje år än personal som utbildas utanför GWO-ramavtalet
 • GWO har blivit en avtalsenlig förväntning upp och ner i leveranskedjan

Hur går GWO standard till?

 1. GWO-medlemmar skapar utbildningsstandarder som återspeglar de risker deras tekniker möter på jobbet
 2. Utbildningsleverantörer, certifierade enligt GWO-kriterier, tillhandahåller utbildningen
 3. Arbetsgivare accepterar utbildning av GWO-certifierade tekniker, var de än utbildats
 4. Arbetsgivare undviker att duplicera utbildning och tekniker finns tillgängliga för mer produktiva arbetsdagar på plats

Enhanced First Aid

Vi kan från och med nu leverera den inom GWO avancerade sjukvårdsutbildningen ”Enhanced First Aid”. Efter avslutad utbildning kommer deltagaren kunna administrera säkra, effektiva och omedelbara livräddande förstahjälpen åtgärder. Deltagaren får i och med utbildningen, kunskapen att via medicinsk telekonsultation administrera och hantera avancerad nödutrustning och medicin. Utbildningen vänder sig till teknikern som arbetar i avlägsna områden, där traditionell räddningshjälp inte finns tillgänglig inom rimlig tid.

Utbildningen finns idag i två utförande.

 1. Endast EFA där deltagare efter utförd utbildning på 3 dagar, blir certifierad inom GWO/Winda
 2. EFA/Lifelink: EFA 3 dagar + 1 dag Telemedicin. Med vår samarbetspartner Lifelink On Call.
  Möjlighet att agera enligt EFA vid incident eller nödsituation. Via medicinsk rådgivning på länk och med rätt medicinsk utrustning enligt GWO/EFA.
  Erbjuds även med tillägget +1 dags extra scenarioträning. 

GWO:s historia

GWO bildades 2009 av ett antal av världens stora vindkraftsbolag, turbintillverkare och ägare för att främja en säker arbetsmiljö vid byggnation och drift av vindkraftverk. Utbildningar ska uppfylla de krav som stipuleras i ”Global Wind Organisation Standard, Basic Safety Training”. GWO publicerade den första versionen av standarden Basic Safety Training (BST) 2012 som svar på kravet på en identifierbar standard inom vindkraftsindustrin. Arbetet med att skapa denna gemensamma standard för grundläggande säkerhetsutbildning presenterades under mars 2012 vid fyra seminarier i Köpenhamn, London, Hamburg och Bilbao. Medlemsföretagen i GWO och deras underleverantörer fick då ett år på sig innan all utbildning skall ske i enlighet med denna standard. Detta följdes av standarden för grundläggande teknisk utbildning (BTT) 2017.

GWO har sedan dess lanserat en rad andra utbildningsstandarder som anpassar arbetsgivarnas krav på arbetare som utför olika roller inom vindkraftsindustrin.

GWO strävar efter att leverera resultat som bidrar till FN:s 17 mål för hållbar utveckling, inklusive mål 4 för hållbar utveckling om kvalitetsutbildning, mål 4.4. Som ett bidrag till SDG 4.4, försöker GWO å sina medlemmars vägnar att avsevärt öka antalet vindtekniker, som har GWO-standardiserad utbildning som en nyckelfaktor för sitt uppdrag att skapa en skadefri arbetsmiljö i vind.

C2 Vertical Safety AB är certifierade GWO-medlemmar, du hittar vårt certifikat här.

Kontakta oss

Har du några funderingar? Fyll i nedanstående, så kontaktar vi dig.