Godkänna eller kassera?

PPE-inspektioner är en viktig del i säkerheten och ska göras varje år. Inspektionen hjälper dig att hålla koll på utrustningen och i tid upptäcka om något inte längre bör användas. Hjälmar, selar, rep, slingor, karbiner, falldämpare och all annan personlig skyddsutrustning ska gås igenom, kasseras eller godkännas för fortsatt användning. Allt ska också dokumenteras.

Här en film på 30 sekunder som berättar hur vi kan hjälpa dig med PPE-inspektioner. Vill du veta mer – kontakta oss.