Vanliga frågor om rep

Här har vi samlat några av de vanligast ställda frågorna kring rep för klättring och fallskydd. Tveka inte höra av dig till oss om du har fler frågor!

Kan jag påverka belastningen på infästningspunkterna?

Ja, det beror på hur du klipper in repet på väggen.
Om repet är inklippt i en rak linje mellan säkraren och sista infästningen (vilket är optimalt) och ett fall uppstår får hela repets längd ta upp belastningen.

Är repet inklippt som en slalombana på väggen är det endast den sista delen av repet som får ta upp belastningen. Varje sväng ger friktion och tar bort en del av repets förmåga att töja sig vilket gör att belastningen på sista infästningspunkten ökar dramatiskt.


Detta kan undgås med att använda längre express slingor. Vid Tex. isklättring är det mycket viktigt att få en så låg belastning som möjligt på infästningspunkterna (isskruven). Det kan då vara mycket praktiskt att använda falldämpare. Falldämpare är en ihopsydd slinga som efter belastningen på 250 kg börjar ”rippa i sömmen”. På så vis bromsar falldämparen belastningen och gör att den maximala belastningen på ankaret blir 600 kg.

Hur tvättar man rep?

När repen har blivit smutsiga så bör de tvättas.
Det går bra att köra repet i tvättmaskinen på max 30 grader.
Det finns tvättmedel framtaget speciellt för rep som inte skadar fibrerna. Repborste är också ett mycket effektivt och enkelt hjälpmedel.

Kan jag använda semistatiska rep vid klättring?

Dessa rep som även kallas statiska (fel då de har en viss töjning) är tillverkade för reparbete där man hänger i repet. Vid denna typen av arbete vill man ha så lite töjning som möjligt för att undgå gungning. Ett semistatisk rep töjer sig ca 40% innan brott, ett dynamisk rep töjer sig ca 70-80%. Vid ett faktor 2 fall med 80kg och ett semistastik rep blir fångstrycket 1208 dan.

Samma test med dynamisk rep ger 735 dan (kan variera mellan olika modeller)

Med andra ord är det inte ok att klättra med semistatiska rep då fångstrycket är för högt. Dessa typer av rep kan i stället användas som förankringsslingor.

Hur påverkas repen med åldern?

Repets livslängd är i hög grad avhängig dess användning och skötsel. Ladda ner PDF för att läsa mer.

Enkel-, dubbel- eller tvillingrep?

Enkelrep

Sportkättring, topprepsklättring
Tradklättring (där leden går efter en rak linje, annars använd dubbelrep)

9.1-9.7 mm. Låg vikt, smidigit.
9.7-11 mm. Hög slitstyrka

Dubbelrep

Isklättring, tradklättring
Fördelen med dubbelrep är att man klipper varje rep för sig i säkringspunkterna och på så vis undviker repdrag.
Dubbelrep används även på långa leder med långa firningar då repen knyts ihop och man får hela replängden att fira på vid nedfirning.
Vid isklättring är det mycket bra att använda dubbelrep då belastningen vid ett fall är lägre på iskruvarna än ett enkelrep. Dessutom har man dubbel säkerthet ifall man hugger eller sparkar i repet med isyxa eller stegjärn.


Är det ok att klippa både repen i samma karbin?
Om du klättrar på osäkra punkter (isskruvar, kilar mm) är det fel at koppla repet i samma karbin då detta ökar fångstrycket vid ett fall. Resultatet blir att fångstrycket avsevärt reduceras på en punkt i motsatts till två punkter. Att dela på inkopplingen reducerar draget och låter hela repets längd ta upp fångstrycket.

Det rekommenderas även att man klipper endast ett rep i första inkoppling efter standplatsen.


Hur påverkas repen om både klipps in i samma karbin?
Fångstrycket ökar med 20-25% i den punkt där båda repen är inklippta.


Är det ok att klippa båda repen i samma karbin om det är bombsäkra punkter, typ fräscha borrbultar?
Ja, det är ok.

Är det ok att använda ett dubbelrep vid topprepsklättring?
Ja, men var noga med att kolla så att säkringsbromsen passar repets diameter.

Varför testas dubbelrep med 55 kg?
Ett dubbelrep skall mist klara 5 stk fall med 55 kg vilket i praktiken innebär att det klarar 2 stk fall med 80 kg. Dubbelrep är inte konstruerade för upprepade fall i samma punkt.

Hur stort blir fångstrycket på ett (inte båda) dubbelrep om det falltestas med 80kg?
Ca 25% högre fångstryck än om det testas med 55kg (testnormen är 55 kg)

Tvillingrep

Längre turer när behov finns för långa nedfirningar. Dessa rep är konstruerade för att båda repen alltiskall klippas i samma karbin.
Fördelen med tvillingrep är man kan fira på hela repets längd efter att ändarna knyts ihop. De är av tunn diameter och alltså mycket lätta. Bra endast till speciella turer.

Kan jag klippa endast ett tvillingrep i karbinen?
Nej, de är inte konstruerade för detta. Båda repen måste kopplas in samtidigt.

Hur påverkas rep vid fall?

Repets töjning påverkas mycket beroende på hur man kopplar mellansäkringarna.

Vilken egenskap hos repet är viktigast?

Den viktigaste egenskapen hos ett rep är hur mjukt det bromsar upp belastningen vid ett fall. Detta kallas fångstrycket (impact force). Det är inte bara kroppen som utsätts för belastningen vid ett fall utan även säkringspunkterna. Vid ett fall är belastningen på säkringarna 1.6 gånger högre än på klättraren.

Detta pga. att inklippningspunkten får ta belastningen både från klättraren och säkraren.Detta genererar en så kallad hisseffekt. Belastningen på säkraren är lägre än belastningen på klättraren pga. friktionen mellan klättraren och säkraren. Vid klättring med kilar eller iskruvar är det mycket viktigt att belastningen är så låg som möjligt. vid ett eventuellt fall.

Det är även viktigt att fångstycket fortfarande är lågt efter flera upprepade fall (Numer of UIAA falls).
En annan viktig egenskap hos repet är självklart slitstyrka.
Rep som är impregnerade har en mycket högre slitstyrka samt att de håller sig torrare.
De flesta rep som är impregnerade har detta endast på manteln. Men det finns även tillverkare som impregnerar både manteln och kärnan, Beal till exempel.

När man läser faktablad på rep brukar ofta värdena anges i kN.
Förenklat kan man säga att 1 kN = 100 kilo eller 100 daN

Hur förlänger man livstiden på repet?

Några enkla knep som förlänger livslängden på repet är att använda repsäck.

Repsäcken gör att smuts inte tränger in i fibrerna, något som även sliter på säkringsbromsen.

En annan fördel är att den berömda ”repsalladen” inte ställer till med besvär.

Varför testas repen med 80 kg vikt?

Det är den vikt man räknar på en klättrare inkl utrustning.

Varför är den maximala belastningen satt till 12 kN?

Det är den belastning kroppen tål (samma belastning som när en fallskärm vecklar ut sig)

Hur mycket belastning tål kroppen vid ett fall?

Tester visar att kroppen klarar ca 12 kn innan den börjar ta skada (vid ett fall)


Repen ska enligt normen bromsa upp fallet så belastningen blir maximalt 12 kn (samma kraft som när en fallskärm utlöses).

Hur mycket töjer sig ett dynamisk enkelrep vid ett faktor 2 fall med 80kg?

Vid ett faktor 2 fall med 80 kg töjer sig repet ca 35-43%.

Hur stor blir fångstrycket på kroppen med en vikt på 80 kg och ett rep 700 daN?

Faktor 0.5 415 dan
Faktor 1.0 650 dan
Faktor 2.0 735 dan

Hur påverkas blöta rep?

Repen tappar ca 30% av sin prestanda när de är blöta.,
T ex. visar det sig att rep som klarar 5 stk faktor 2 fall, går av vid endast 2 fall om de är blöta.


Prestanda påverkas även om det kommer en kort regnskur.
Fångstrycket ökar även med 5-10% på ett blött rep.
Ett nytt rep ökar vikten med 40-45%, medan ett begagnat upp till 60% när det är blött.

Om ett rep har blivit blött och sedan torkas har det då tappat prestanda?

Nej. Repet återgår till sin ursprungliga prestanda.

Hur påverkas prestanda på ett rep som har frusit till is?

Det tappar en del av sin prestanda, fast inte lika mycket som ett blött rep.

Behöver jag köpa ett impregnerat rep om jag endast klättrar under torra förhållanden?

Impregnerade rep har flera fördelar än att hålla vätan ute, det har mycket högre slitstyrka och kommer på så vis att hålla längre

Kan man markera mitten av repet med en tuschpenna?

Ja, fast endast med en penna som tillverkaren rekommenderar.
Tester visar att ett rep som är märkt med ”fel” typ av penna kan tappa upp till 50% av prestanda.


Repnormer

Grundkraven för att repen skall kunna CE märkas och säljas i Europa är att de uppfyller kraven enligt Europastandarden EN 892.
När rep testas för fall används uttrycket ”fallfaktor”. Fallfaktor längden på fallet dividerat med längden på repet.
I standarden EN 892 testas repen enligt följande kriterier:

Dynamisk belastning vid faktor 1.77 fall
Enkelrep: Max belastning 12 kN / 80 kg vikt
Dubbelrep : Max belastning 8 kN / 55 kg vikt (ett av repen testas)
Tvillingrep: Max belastning 12 kN / 80 kg vikt
(båda repen testas samtidigt)

Minsta antal fall innan brott
Repen testas enligt samma kriterier som det dynamiska testet och måste klara minimum.:
Enkelrep : min 5 stk fall
Dubbelrep: min 5 stk fall
Tvillingrep: min 12 stk fall

Dynamisk töjning
Repets töjning under första fall-testet måste vara under 40%

Statisk töjning
Enkelrep: Max 10% töjning med en statisk belastning på 80 kg
Dubbelrep: Max 12% töjning med en statisk belastning på 80 kg
Tvillingrep: Max 10% töjning med en statisk belastning på 80 kg

Fall över vass kant med radius 0.75 mm
(UIAA standard)
Repen ska klara ett fall enligt samma kriterier som i fall med dynamisk belastning vid faktor 1.77 fall.

Olika knopar, olika styrka

Läs detta test om olika knopars styrka

403 produkter
403 produkter

Popularitet

Varumärken

Pris

Filter

Behandling

Längd

Diameter

Inga produkter matchade sökningen.