Klättring

Vi är vad vi heter. C2 står för Climbing Competence. Vertical Safety betyder vertikal säkerhet.

C2 är sedan starten Sveriges ledande distributör av klätterutrustning för såväl bergsklättring som arbete på hög höjd. Vi representerar några av världens främsta tillverkare av klätterutrustning och fallskydd. Grundarna och många av C2s personal har klättring som sin passion och fritidssysselsättning.

Räddningsklättring och industriklättring är etablerade arbetsmetoder för räddningstjänst, brandförsvar, polis och militär och inom flera branscher som helt eller delvis arbetar på  hög höjd. Med utbildning, tekniker, metoder och produkter vill vi öka säkerheten för dig som arbetar i den vertikala världen och vässa ett aktivt uteliv i krävande miljöer.

C2 360° är vår helhetslösning för dig som har ett arbete som kräver fallskydd. Metoder och utrustning för yrkesklättring och sportklättring är en självklar del i helheten.