Rätt teknik räddar liv på taken

Med rätt teknik och rätt utrustning kan arbetet bli säkrare och olyckorna färre. Varje år sker olyckor och
tillbud i samband med snöskottning. Statistik från Arbetsmiljöverket berättar om fall från tak, fall från stege,
fall genom tak, frakturer på rygg och fot efter fall från tak…
Träning och övning ger säkerhet och inte minst ett ökat självförtroende. Att öva på situationer som kan inträffa på taket, att lära sig säkra och effektiva arbetssätt och ha kunskap om hur utrustningen ska användas är grunden i ett säkert arbetssätt. Metoderna vi lär ut bygger på att försöka använda fallskyddsutrustningen som ett hjälpmedel och inte bara som ett skydd. Det är både ett effektivare och säkrare sätt att arbeta på, arbetet går snabbare och slitaget på den egna kroppen minskar. Att vara säker ger trygghet.

Vilka är de vanligaste felen?
Det vanligaste är slarv och att man inte tar situationen
på allvar. Man tycker att ”jag ska bara…” och struntar i att använda säkerhetsutrustning. Eller, tänker att ”det där klarar jag – jag är vältränad och
stark” eller, tycker att man har lång erfarenhet och inte behöver någon säkerhetsutrustning. I många fall känner man heller inte till den moderna lätta utrustningen som, tvärtemot gamla tiders tunga och otympliga rep och hakar, underlättar och gör arbetet både effektivare och säkrare.
En annan vanliga orsak till tillbud och olyckor är att man inte vet eller är osäker på hur man ska använda den fallskyddsutrustning som man har. Kanske
kopplar man stödlinan i fallskyddspunkten och får en felaktig belastning på kroppen och lättare halkar. Även om man då inte faller ner så finns det faror i det ”lilla” fallet, att man skadar sig eller tappar utrustning.
Utbildning och träning minskar riskerna och ökar den egna säkerheten. Rätt utrustning räcker inte för att göra arbetet på taken säkert. Lika viktigt är att ha kunskap om hur säkerhetsutrustningen ska användas för att undvika olyckor i samband med snöröjning på tak.
C2 Training Center är norra Europas största utbildningscenter. Centret är placerat i Uppsala och hit kommer elever från hela Sverige och delar av Europa. C2 Training Center drivs av C2 Vertical Safety som har många års erfarenhet av utrustning, utbildning och arbeten på hög höjd och är ledande i Sverige inom utbildningar på höjd. C2 Training Center är certifierat Petzl Technical Institute och Petzl Technical Partner.