Falsk säkerhet på tak

Rätt utrustning räcker inte för att göra arbetet på taken säkert. Lika viktigt är att ha kunskap om hur säkerhetsutrustningen ska användas för att undvika olyckor i samband med snöröjning. Idag finns utrustning och arbetsmetoder som gör att riskfyllt arbete på höjd blivit säkrare och effektivare. Men det krävs mer. Det krävs ökad kunskap.

Undvik de vanligaste felen på taket – öka din säkerhet
Här en kort beskrivning hur du gör för att arbeta säkrare. De vanligaste felen som orsakar olyckor och tillbud är att man väljer fel infästningspunkt, att man använder fallskyddsutrustningen fel och att man rör sig för långt bort från ankarpunkten. De här felen är enkla att undvika med rätt kunskap och det är bland mycket annat något som vi lär ut och tränar på under våra kurser.

FEL -Fästpunkten för linan som ska säkra dig om du faller är felvald.
RÄTT -Välj noga ut en stor, stabil fästpunkt som håller. Kolla noga!
Att välja för klen infästningspunkt punkterar hela säkerhetssystemet på taket. Fästpunkten, där du kopplar fast din säkerhetslina måste klara en tyngd på 12 Kn – eller lika mycket som en liten Nissan Micra. Avloppsventiler, mindre fläktrör med mera går alltså bort. Välj större och stabilare fästpunkter som till exempel en skorsten eller basen på fundamentet till ett fläktrum. När du valt fästpunkt, dra och ryck i linan, sparka till lite och försäkra dig om att du valt något stort, stabilt som håller för att fästa in ditt säkerhetssystem. Hittar du inget som är tillräckligt bra – välj en fästpunkt nere på marken på motsatt sida av taket som du ska arbeta på. Det kan vara en bil, ett träd eller något annat stort och stabilt. Var noga och välj rätt.

FEL – Skyddsselen kombineras med fel utrustning.
RÄTT – Kolla noga vad din sele ska kombineras med. Välj inget annat.
Fallskyddsselen är ett passivt skydd som fungerar på liknande sätt som ett bilbälte. Under arbetet följer den dina rörelser. Skyddsselen kombineras med ett glidlås eller fallskyddsblock som fungerar på samma sätt. Följsamt när du arbetar för att sedan sträckas och stoppa ett fall om du halkar eller faller. Bestäm dig för att arbeta med ett passivt fallskydd eller ett aktivt fallskydd. Välj utrustning som hör ihop. Kombinera inte mellan de olika systemen.

FEL – Ankarpunkten är för långt bort och du riskerar ett pendelfall.
RÄTT – Flytta med fästpunkten när du rör dig. Tänk på avståndet. Var noggrann!
Om du rör dig för långt ifrån din ankarpunkt och glömmer bort att räkna med pendeleffekten vid ett fall kan ett litet misstag medföra ett pendelfall. Risken att du skadas om du faller ökar eftersom avståndet till ankarpunkten är för långt bort och linan därmed för lång mellan dig och fästpunkten. För att undvika ett pendelfall, flytta med dig fästpunkten allteftersom du rör dig och håll koll på avståndet mellan dig och ankarpunkten.
Tips! Ett smart alternativ till arbete över stor bredd är att använda dubbla linor som fästs in diagonalt från kanterna på arbetsområdet. På så sätt kan man arbeta helt säkert utan risk för pendelfall. En effektiv metod som lärs ut på C2s kurser bland annat.

C2 Training Center är norra Europas största utbildningscenter. Centret är placerat i Uppsala och hit kommer elever från hela Sverige och delar av Europa. C2 Training Center drivs av C2 Vertical Safety som har många års erfarenhet av utrustning, utbildning och arbeten på hög höjd och är ledande i Sverige inom utbildningar på höjd. C2 Training Center är certifierat Petzl Technical Institute och Petzl Technical Partner.

Rätt teknik räddar liv på taken

Med rätt teknik och rätt utrustning kan arbetet bli säkrare och olyckorna färre. Varje år sker olyckor och
tillbud i samband med snöskottning. Statistik från Arbetsmiljöverket berättar om fall från tak, fall från stege,
fall genom tak, frakturer på rygg och fot efter fall från tak…


Träning och övning ger säkerhet och inte minst ett ökat självförtroende. Att öva på situationer som kan inträffa på taket, att lära sig säkra och effektiva arbetssätt och ha kunskap om hur utrustningen ska användas är grunden i ett säkert arbetssätt. Metoderna vi lär ut bygger på att försöka använda fallskyddsutrustningen som ett hjälpmedel och inte bara som ett skydd. Det är både ett effektivare och säkrare sätt att arbeta på, arbetet går snabbare och slitaget på den egna kroppen minskar. Att vara säker ger trygghet.

Vilka är de vanligaste felen?
Det vanligaste är slarv och att man inte tar situationen
på allvar. Man tycker att ”jag ska bara…” och struntar i att använda säkerhetsutrustning. Eller, tänker att ”det där klarar jag – jag är vältränad och
stark” eller, tycker att man har lång erfarenhet och inte behöver någon säkerhetsutrustning. I många fall känner man heller inte till den moderna lätta utrustningen som, tvärtemot gamla tiders tunga och otympliga rep och hakar, underlättar och gör arbetet både effektivare och säkrare.
En annan vanliga orsak till tillbud och olyckor är att man inte vet eller är osäker på hur man ska använda den fallskyddsutrustning som man har. Kanske
kopplar man stödlinan i fallskyddspunkten och får en felaktig belastning på kroppen och lättare halkar. Även om man då inte faller ner så finns det faror i det ”lilla” fallet, att man skadar sig eller tappar utrustning.

Utbildning och träning minskar riskerna och ökar den egna säkerheten. Rätt utrustning räcker inte för att göra arbetet på taken säkert. Lika viktigt är att ha kunskap om hur säkerhetsutrustningen ska användas för att undvika olyckor i samband med snöröjning på tak.

Proffsens råd om du tänker skotta själv

Jobba aldrig ensam, köp ett bra rep och en fallskyddssele. Lämna yxa, hammare och andra vassa redskap på marken. Om du tänker skotta bort snön från taket själv – lyssna först på proffsens råd.
Att arbeta på ett tak innebär alltid en risk. Är det brant, isigt och halt som nu på vintern, ökar riskerna. Om du har bestämt dig för att själv skotta snön från taket, var noga med säkerheten. Chansa inte, var noggrann och avstå om du är osäker.
Läs det här innan du går upp på taket:
Var rädd om dig – och taket.

Åtta tips för säkrare snöskottning på ditt eget tak.
• Arbeta aldrig ensam. Se till att det alltid finns någon på marken som har koll på dig. Och sån snabbt kan hjälpa till eller larma om du faller.
• Investera i en fallskyddssele. Att knyta ett rep runt midjan och ta sig ut på taket är inte okej. Investera i en fallskyddssele. De kostar inte så mycket och ger dig en helt annan säkerhet.
• Säkra dig med ett riktigt rep – ett rep avsedd för säkring. Om du inte vet att du har ett riktigt rep – ett säkringsrep – köp ett. Tänk på att repet är din säkerhet om du faller.
• Jobba alltid med sträckt lina – har du en sträckt lina är risken för fall minimal. Dessutom så får man stöd av sele och lina och jobbar bättre.
• Välj en stabil fästpunkt för repet. Repet som du fäster i din skyddssele ska också fästas i något stort, stabilt och tungt som inte ger vika om du faller. Tips, Välj något på marken på andra sidan av taket du tänker skotta. Alltså en bil, ett träd eller nåt annat stort på motsatta sidan som du jobbar. När du är klar med första sidan av taket, välj en ny fästpunkt på marken nedanför taksidan som just du skottat klart och börja sedan skotta andra sidan av taket.
• Använd inga vassa redskap för att få bort snön på taket. Det är lätt att skada taket om du använder en yxa, hammare eller något annat vasst redskap. Det blir lätt jack i ett plåttak, tegelpannor kan lätt spricka och tjärpapptak skadas. Om taket skadas får du ett nytt och mycket större problem än snön som du just skottat bort – ett läckande tak som orsakar vattenskador.
• Börja skotta uppifrån. Vibrationerna i taket kan lätt få snö och is att lossna. Börja längst upp så rasar ingen snö och is mot dig där du står på taket.
• Se till att det är fritt under. Kolla alltid noga att inget skadas när snö och is faller ner från taket.