Wind Power GWO

Global Wind Organisation, GWO:s standard Basic Safety Training är ny standard för utbildning inom vindkraftbranschen. Utbildningen är ett viktigt och nödvändigt steg för att öka säkerheten och minska riskerna vid arbeten i vindkraftverk.

Anmäl deltagare/grupp

Målgrupp

C2 Wind Power GWO är en basutbildning för alla som arbetar med projektering och underhåll i vindkraftverk som till exempel vindkraftstekniker, reparatörer, elektriker med flera. Utbildningen säkerställer att alla som arbetar med och i ett vindkraftverk har samma baskunskap – en gemensam miniminivå vad gäller kunskap, metodik och säkerhetstänk. C2 Wind Power GWO är en 5-dagars utbildning som genomförs enligt internationell GWO-standard.

C2 Wind Power GWO genomförs i varma lokaler inomhus under årets alla månader. Erfarna och välutbildade instruktörer från C2 Vertical Training leder utbildningen. Genomförd och godkänd utbildning ger internationellt certifikat för arbete i vindkraftverk enligt GWO- standard.

Hälsodeklaration

Innan påbörjad klättring under modulen Working at Height ska alla elever skriva under en hälsodeklaration för att bekräfta tillräcklig kondition för sådana aktiviteter.

Personlig skyddsutrustning

Vi erbjuder möjlighet att köpa personlig skyddsutrustning i samband med kursen.

Kursmoment

C2 Wind Power GWO omfattar GWO Basic Safety Trainings moduler Manual handling, Fire awareness, First aid och Working at height.

First aid

Kursmomentet tar upp den speciella miljö vindkraftverket som arbetsplats innebär, hur den mänskliga kroppen reagerar och vilka risker som arbetet innebär och hur agera vid akut insats för en skadad kollega. Genomgång och träning arbetsmodeller och metoder första hjälpen vid incidenter och olyckor, insatser med hjärtstartare, HLR och kunskap om akut sjukvårdsinsats. Kursmomentet omfattar två dagar.

Manual handling

Arbetsergonomi och hjälpmedel/utrustning vid arbete i vindkraftverk. Grunderna i ett säkert och effektivt arbetssätt. Kursmomentet omfattar en halv dag.

Fire awareness

Ökad kunskap om brandrisken i ett vindkraftverk och hur agera om något inträffar. Vilken typ av säkerhetsutrustning som finns i ett vindkraftverk och hur den används. Kursmomentet omfattar en halv dag.

Working at height

Arbetssätt och metoder för arbete på höjd i vindkraftverk. Arbete med fallskyddsskenor och annan utrustning, evakuering av nödställd samt användning av personlig skyddsutrustning. Genomgång och färdighetsträning effektivt och säkert arbete på höjd. Kursmomentet omfattar två dagar.

Kursinformation

Vi står för utrustning och material under kursen. På C2s utbildningar använder vi alltid den senaste och bästa utrustningen som finns på marknaden. Kurserna kan hållas både på svenska och engelska. Utbildningen genomförs på vår kursanläggning i Uppsala och då ingår fika och lunch, eller hos kund. Minimum 4 max 12 deltagare.

WINDA avgift på 100 SEK/modul tillkommer.