Telecom (Telekom)

Personer som arbetar i mast, på tak eller fasader t ex telekomarbetare.

Anmäl deltagare/grupp

Målgrupp

I samband med denna kurs erbjuder vi ett av våra koncept startklar mast, tak och reparbetare på 3 dagar, där även läkarundersökning med arbets-EKG enl. AFS2000:6 och personlig skyddsutrustning ingår (ingår ej i ordinarie kurspris). Kontakta oss för mer information, 018-67 79 90.

Denna kurs är godkänd av bl a: Ericsson, Teracom, 3, Vodafone, 3GIS.

Denna kurs riktar sig till alla som jobbar i stolpar eller master samt på tak och fasader. Kursen går igenom regler och normer, som gäller mast- och reparbete rekommenderade av Arbetarskyddsstyrelsen. I den praktiska delen övar vi alla moment som rör arbete i mast, t ex klättring i stege med mobilt och fast fallskydd, olika typer av positionering, firning och klättring på rep. Evakuering av nödställd går vi också noggrant igenom.

Läkarundersökning

I samband med denna kurs finns även möjlighet att genomföra läkarundersökning samt arbets-EKG enl. AFS2000:6. Enligt AFS2000:6 Mast och stolparbete skall alla som klättrar över 13 meter göra en obligatorisk årlig läkarundersökning. Vi samarbetar med Prohelia i Uppsala. 018-46 88 00, www.prohelia.se. Bokning görs genom C2 Vertical Safety. Läkarundersökningen tar ca 1 h sker måndagar mellan kl 15-18. (Obs! I den mån det finns tillängliga tider hos läkaren)

Avbokning gör deltagaren själv ring 018- 46 88 00 dock senast 5 dagar innan bokad tid.
Ej avbokade tider faktureras av Prohelia.

Personlig skyddsutrustning

Vi erbjuder möjlighet att köpa ett kit med personlig skyddsutrustning i samband med kursen. Alla kunder som har gått utbildning hos oss har sedan 20% rabatt på all utrustning.

Kursinformation

Vi står för utrustning och material under kursen. På C2s utbildningar använder vi alltid den senaste och bästa utrustningen som finns på marknaden. Kurserna kan hållas både på svenska och engelska. Utbildningen genomförs på vår kursanläggning i Uppsala eller hos kund. Minimum 4 max 12 deltagare.