Rope Rescue Level 1-3 (Repräddning Nivå 1-3)

Räddningstjänst, brandförsvar och industri.

Anmäl deltagare/grupp

Målgrupp

Vi lär dig grundteknikerna i repräddning och går även igenom normer och lagar i ämnet. Efter avslutad kurs skall eleven kunna utföra både nedfirning och upphissning av nödställd. Kursen går även in på säkert arbete på tak och de risker det medför samt lämplig utrustning. Vi kommer att öva i många olika miljöer t ex, på tak, fasader, mast, brunnar och berg.

Kursinformation

Ange önskad nivå i kommentarsfältet. Förkunskaper krävs för att gå högre nivåer – individuell bedömning tillämpas. Vi står för utrustning och material under kurs en. På C2s utbildningar använder vi alltid den senaste och bästa utrustningen som finns på marknaden. Kurserna kan hållas både på svenska och engelska. Utbildningen genomförs på vår kursanläggning i Uppsala eller hos kund. Minimum 4 max 12 deltagare.