PPE Inspection (Periodisk kontroll av PPE)

Personer som ska inspektera fallskyddsutrustning.

Anmäl deltagare/grupp

Målgrupp

Personlig fallskyddsutrustning (PPE) skall kontrolleras av kompetent person regelbundet och minst en gång per år och det ska dokumenteras. I denna kurs ger vi dig information och tekniker för att du ska kunna:

  • Genomföra kontroller före, under och efter användning.
  • Identifiera skador och brister på produkten
  • Göra en skriftlig dokumentation och rapport
  • Avgöra om åtgärd

Kursinformation

Vi står för utrustning och material under kursen. Kurserna kan hållas både på svenska och engelska. Utbildningen genomförs på våra kursanläggningar i Uppsala och Höganäs och då ingår fika och lunch, eller hos kund. Minimum 4 max 12 deltagare.